Inspirationsoplæg på WorkLab

 

Den overordnede ramme

Worklab åbner og lukker med en fælles session. Først sætter vi rammen for dagene - til sidst samler vi op på arrangementet.

I programmet for worklab har vi en yderligere en fælles session tirsdag eftermiddag:

 • Planlov, kommuneplan og lokalplan i samspil med andre love og sektorplaner, som håndterer klimatilpasning.
  • KL med panel fra Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen

De daglige inspirationsoplæg

Worklab har også tre blokke af ½ time, hvor deltagerne kan hente inspiration fra en række oplæg. Der er tre oplæg i hver af de tre blokke. Kommunernes projektgrupper vælger her frit om de prioriterer at høre oplæg, og om projektgruppen fordeler sig på et eller flere oplæg.

I sessionerne kan I vælge jer ind på følgende ni oplæg:

 

Tirsdag formiddag (blok 1)

 • Kortlægning af aktuel fare for oversvømmelse og erosion. Oversigt og brug af statslige værktøjer.  
  • Malde Volmer Beinthin, AC tekniker, Miljøstyrelsen
 • Klimaatlas – fremskrivning af fare. Oversigt og brug af Klimaatlas. 
  • Alan Sørensen, Projektleder for Klimaatlas, DMI

 • Planlovens bestemmelser om klimatilpasning: Muligheder og krav på kommune- og på lokalplanniveau. 
  • Annette Klysner, Erhvervsstyrelsen

Tirsdag eftermiddag (blok 2)

 • Afvejning af oversvømmlse/erosion mod andre interesser i kommuneplanen. 
  • Information om oplægsholder følger snarest
 • Disponering af areal i lokalplanen, når problem knyttet til klimatilpasning kobles til løsning. 
  • Information om oplægsholder følger snarest
 • Klagenævnenes afgørelser (herunder planklagenævn, naturklagenævn mm.).
  • Anja Bergman Thuesen, Stedfortrædende formand, Planklagenævnet

 

Onsdag formiddag (blok 3)

 • Lokalplanens redegørelse og bestemmelser: Beskrivelse af grundlag og valg af indsatser. 
  • Information om oplægsholder følger snarest
 • Implementering af afværgeforanstaltninger. Finansiering, fordeling af byrder, bidragsfordeling. 
  • Kystdirektoratet
 • Borgerinddragelse, kommunikation, medskabelse.
  • Thomas André Reil, Kommunikationschef, Esbjerg Kommune

 Tilbage til forsiden

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - nibj@kl.dk