WorkLab om Klimatilpasning i planlægningen

Om WorkLab

KL inviterer til Worklab for klimatilpasning i kommunal planlægning over to koncentrerede arbejdsdage den 1. og 2. september 2020.

Worklab er et tilbud om hjælp til at rykke i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Læs mere om baggrunden for WorkLab.

 

Input fra rammesættende institutioner og eksterne

KL laver programmet for Worklab, se detaljerne for de to dages intensive program. Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen deltager på Worklab og understøtter deltagernes arbejdsproces. Det er en unik mulighed for deltagerne til at udforske rammerne for planlægningen i selskab med de vidensbærende organisationer.

Derudover inviteres eksterne bidragsydere til at give oplæg og stå til rådighed for deltagerne i arbejdsprocessen. De eksterne bidrag vil blive forsøgt afstemt efter deltagernes efterspørgsel og arrangørernes vurdering af relevant input.

Læs mere om de forskellige inspirationsoplæg I får muligheden for at høre på WorkLab.

 

Projektsamarbejde

På WorkLab vil vi fremme det tværfaglige. Hver kommune møder derfor med mindst tre medarbejdere med forskellig faglighed. Alle kommuner tilknyttes en venskabskommune. Formålet med projektsamarbejdet på WorkLab er at bygge bro mellem plan-faglighed og andre områder, hvor det kan være svært at nå hinanden i den kommunale hverdag. Læs mere om arbejdsformen på WorkLab.

 

Problembeskrivelse

Programmet søges tilpasset deltagernes problembeskrivelser med klimatilpasning i planlægningen. Indberetning af medbragt problemstilling kan ske frem til 1. august 2020. Herefter lukkes indberetningen for at kunne afstemme det endelige program. Hent skabelon til projektbeskrivelse og send den til NIBJ@kl.dk senest den 1. august.

 

Tid og sted

WorkLab afholdes den 1. og 2. september 2020 på Skærbækcenteret, Skærbæk. 

 

Pris og sted

Prisen for deltagelse i WorkLab gradueres efter hvor mange personer, der deltager fra projektgruppen:

  • Den samlede pris for de første tre deltagere er 19.500 kr. ekskl. moms.
  • En fjerde deltager på WorkLab kan tilkøbes for 4.500 kr. ekskl. moms.
  • Yderligere deltagere på WorkLab kan tilkøbes for 3.000 kr. ekskl. moms

Worklab foregår på Skærbækcentret, Storegade 46, 6780 Skærbæk. Deltagerne bor i enkeltværelser i feriehuse, som hver har to værelser.

Det er muligt at tilkøbe en ekstra nat (mandag-tirsdag eller onsdag-torsdag) for 200 kr. pr. person pr. nat.

 

Tilmelding er åben

Tilmeldingsfrist den 1. august 2020. Du kan tilmelde dig her.

 

Kontakt for faglige spørgsmål

Niels Philip Jensen,

Email: NPJ@kl.dk eller telefon: 3370 3750

  

Kontakt for spørgmål om de praktiske omstændigheder

Nina Berg Jørgensen, student

Email: NIBJ@kl.dk eller telefon: 3370 3738

  

 

Worklab er støttet af WaterCo-Governance (WaterCoG) projekt under Interreg North Sea Region VB Program, finansieret af den europæiske regionale udviklingsfond.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - nibj@kl.dk