Netværk for webmedarbejdere

For at styrke og kvalificere den digitale kommunikationsindsats i kommunerne faciliterer KL to netværksgrupper for kommunale webmedarbejdere. Netværkene er stedet, hvor du som webkyndig mødes med kollegaer fra andre kommuner - deler dine udfordringer, får inspiration til arbejdet og netværker.

 

Emner og form

Vi mødes tre gange om året henholdsvis på Sjælland eller i Jylland.

 

Mødernes indhold præciseres fra gang til gang, så de tilpasses jeres aktuelle og konkrete behov. Vi har fx haft følgende emner på dagorden: relancering af hjemmeside, servicedesign, ledelse og organisering af webopgaven samt webtilgængelighed og persondataforordningen.

 

Formen på møderne veksler mellem oplæg, cases, diskussion og videndeling. Der vil typisk være oplæg fra et eller flere medlemmer i netværket. Det forventes, at du som medlem deltager aktivt - og både bidrager med din viden ift. andres udfordringer, såvel som holder oplæg om dine udfordringer og/eller gode cases, som andre kan lære af. Eksterne oplægsholdere inviteres på besøg efter behov.

 

Alle møder faciliteres af webkonsulent i KL Johannes Busted Vestergaard, som planlægger og styrer møderne, driver dialogen og sikrer samspil med jer om det faglige udbytte.

 

Videndeling mellem møderne

Mellem møderne deler vi gode værktøjer og diskuterer problemstillinger i vores lukkede gruppe på Dialogportalen. Det er også via denne gruppe, at programmer sendes ud, og I tilmelder jer de enkelte møder.

 

Tid og sted

Netværksmøderne afholdes på nedenstående datoer i 2018 fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.30. Der er forplejning i løbet af dagen.

  

Netværk for kommunikatører Sjælland - København:

2. netværksmøde

Onsdag den 6. juni

3. netværkmøde

Onsdag den 7. november

 

Netværk for kommunikatører Jylland - Vejle:

 

2. netværksmøde

Torsdag den 7. juni

3. netværksmøde

Torsdag den 8. november

 

 

Deltagerpris

Pris uden rabat 6.000 kr. ex. moms

Pris med rabat 5.000 kr. ex. moms

Du får rabat på 1.000 kr., hvis du har deltaget på Kommunikationsdøgn 2017, eller hvis du har været medlem af ét af følgende netværk i 2017: Netværk for kommunale kommunikatører, Netværk for kommunikationschefer eller Netværk for web- og digitaliseringsmedarbejdere

 

OBS: Da de første møder har været afholdt, vil du kunne deltage resten af året for 2.000 kr.

 

Yderligere information

Tilmeldingen er bindende for ét år ad gangen svarende til 100% af gebyret.

 

Hvis du har praktiske spørgsmål om tilmeldingen eller lign., er du velkomment il at kontakte Connie Ambjørn på cap@kl.dk eller tlf. 3370 3334.

 

Er du forhindret i at deltage?

Kan du sende én afløser, du skal blot give besked til Johannes Busted Vestergaard på jobl@kl.dk eller tlf. 3370 3344.

 

Tilmeld