Webinar om redskaber, der giver ny inspiration til jagten på nyt råderum

Til dette webinar kan du lære mere om to redskaber, der kan give ny energi til budgetprocessen og understøtter den løbende indsats for at skabe nyt økonomisk råderum. Redskaberne kan tilpasses til den lokale kontekst og giver et afsæt for at undres, stille nysgerrige spørgsmål og drøfte, hvor i den kommunale forvaltning der er mulighed for at skabe råderum og ikke mindst hvordan. Begge redskaber er gratis tilgængelige på KL’s hjemmeside.

 

Redskab 1: Idébanken

KL’s idébank samler råderumsforslag på tværs af landets kommuner og kan give ny energi og inspiration, når der skal findes nye råderumsforslag til budgetkataloget. Idébanken er udarbejdet pba. en kortlægning af alle kommuners budget-/råderumskataloger fra budget 2019 og 2020.

 

Formålet med Idébanken er at give politikere, medarbejdere og ledere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til at skabe økonomisk råderum. Idébanken giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at dele viden og sparre med hinanden.

 

Idébanken består af to databaseværktøjer - et for 2019 og et for 2020, hvor kommunerne kan søge blandt alle råderumsinitiativer ud fra fagområde og typen af tiltag (fx digitalisering/automatisering, indkøb, samarbejde mv.).

 

Læs mere om Idébanken her.

 

Redskab 2: Tre trin til råderum – version 2.0

Kommunernes råderum skal skabes indefra. Det kan dog være en udfordrende proces at identificere hvor, og hvordan der kan skabes råderum i en presset økonomi. KL’s redskab ’Tre trin til råderum’ giver svar på, hvor i den kommunale forvaltning der er det største mulighedsrum for at skabe nyt råderum, samt inspiration til hvordan råderummet kan skabes. 

 

Redskabet kombinerer benchmarking med en samling af relevant inspirationsmateriale og er netop blevet opdateret med ny data og nye funktioner.

 

Redskabet består af tre trin:

 1. 'RåderumsBenchmark’, som analyser kommunens mulighedsrum for at skabe råderum
 2. FLIS Styringscockpit, der giver overblik over 65 centrale nøgletal
 3. Inspirationsbanken, som indeholder cases, værktøjer, analyser og effektiviseringsforslag, der inspirerer til hvordan man kan skabe nyt råderum

Læs mere om ’Tre trin til råderum’ her.

 

Dagsorden for webinar:

 • Præsentation af Idébanken
 • Præsentation af redskabet ’Tre trin til råderum’
  • Trin 1: RåderumsBenchmark
  • Trin 2: FLIS Styringscockpit
  • Trin 3: Inspirationsbanken
 • Yderligere inspiration.

Fakta:

 • Målgruppe? Kommunale direktører, ledere og medarbejdere, der ønsker ny inspiration til budgetprocessen
 • Tidspunkt? d. 18. maj kl. 10-11.30
 • Spørgsmål? Kontakt konsulent Maria Theil Thomsen, på mail: matt@kl.dk eller tlf.: 2961 1572
 • Pris? Webinaret er gratis og de redskaber, der præsenteres er ligeledes tilgængeligt gratis
 • Hvilket program anvendes? Webinaret gennemføres via Skype
 • Mere information? Læs om de to redskaber samt Omstillings- og Udviklingsenheden arbejde på KL’s hjemmeside