Vidensdag om ledelse og implementering af en varieret skoledag

Nye krav til praksisfaglighed og kvalitet i den understøttende undervisning

 

Det seneste år har budt på nye rammer for, hvordan skoler og kommuner skal arbejde med at skabe en afvekslende og motiverende skoledag. De ældste elever skal have mere praksisfaglig undervisning, og kvaliteten af den understøttende undervisning skal styrkes.

 

Hvad får du med dig?

KL’s vidensdag giver forvaltninger, skoleledelser og ressourcepersoner perspektiver på, hvordan de sammen skaber gode rammer for variation og praksisfaglighed i skolen.

 

Deltagerne får inspiration til, hvordan opgaven gribes an på en dag med spændende oplægsholdere og andre kommuner. Bl.a vil dagen indeholde:

  • Viden om lovgivning og forventninger til forvaltninger og skoleledelser
  • Perspektiver på hvordan forvaltninger, skoleledelser og ressourcepersoner kan understøtte anvendelsesorienteret og varierende undervisning
  • Inspiration til at inddrage elever i planlægning af undervisning
  • Netværk med og inspiration fra kommuner, skoler og organisationer der arbejder målrettet med kvalitet i den understøttende undervisning og praksisfaglighed

 

Målgruppe

Vidensdagen henvender sig til forvaltninger, skoleledelser, ressourcepersoner på skolerne og alle andre med interesse for området.

 

Tid og sted

20. november kl. 09:30-15:45.

AFUK, Enghavevej 82B, 2450 København SV

 

 

Pris og tilmelding

Det koster 1495 DKK ex moms at deltage.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeldingen er bindende, men skulle du blive forhindret i at deltage er du velkommen til at sende en kollega i stedet.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - cawa@kl.dk