Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

 

 

AFLYST. Vi har desværre været nødt til at aflyse konferencen. Tilmeldte deltagere har fået besked på mail.

 

Med FN's verdensmål blev verden i 2015 præsenteret for 17 mål for, hvordan verden kan imødegå centrale og globale udfordringer. Med målene har vi fået et fælles sprog for, hvordan virksomheder, kommuner, NGO'er, forbrugere og politikere mv. i samarbejde kan løse de økonomiske, sociale og miljømæssige, vi står overfor. I denne sammenhæng står det 17. verdensmål  "Partnerskaber for handling" ganske centralt for, at de 16 øvrige mål i det hele taget kan realiseres.

 

KL inviterer derfor i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

 

Til konferencen vil du b.la. blive præsenteret for, hvordan man i en række kommuner arbejder med verdensmålene, politisk debat om de muligheder, verdensmålene rummer samt forskningens perspektiv på verdensmålene. Herudover får du også mulighed for at dele din viden, skabe nye relationer og netværk på tværs af verdensmålene, bidrage til identifikationen af centrale udfordringer at samarbejdes om tillige med indsigt i de innovative tiltag, som allerede er igangsat rundt om i landet.

 

Du kan se hele programmet under menupunktet 'Program' på tilmeldingssiden. Bemærk at programmet løbende opdateres.

 

Målgruppe

Primært kommuner og andre offentlige aktører fra stat og regioner, private virksomheder engageret i Verdensmålene og NGO’er

 

Tid: 08:30 - 16:00 den 12. marts 2019

Tilmeldingsfrist: Den 5. marts 2019

 

Sted:

Spinderihallerne

Spinderigade 11

7100 Vejle

 

Der vil være gratis parkering ved Spinderihallerne. Det anbefales, at man kommer i god tid, hvis man er i bil.

 

Pris:

Prisen for deltagelse i arrangementet er 2.150 kr. ekskl. moms.

 

Bemærk: Tilmelding er økonomisk bindende. Ønsker du at overdrage din plads til en anden deltager, kan du selv redigere i systemet indtil tilmeldingsfristen uden først at meddele dette til KL. Når systemet ikke længere tillader redigering, kan du kontakte Otto Thomsen på otbt@kl.dk eller Iben Christine Grundtvig på IBGR@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - Lone Johannsen - LJO@kl.dk