Kom i mål med vejreferencen

GeoDanmark, SDFE, Vejdirektoratet, Sweco og KL tilbyder sammen et online worklab, der kan sætte din kommune godt i gang med implementering af Vejreferencen (VRD).

 

Formålet med VRD er at gøre det lettere at anvende og sammenstille data, der på en eller anden måde er relateret til en vej eller en vejstrækning.

 

For at få VRD implementeret i forhold til vejforvaltningssystemer (og -data) er det nødvendigt at sikre, at der er en kobling mellem hver enkelt vejstrækning i vejforvaltningssystemet og den rigtige VRD-nøgle (dvs. den tilsvarende vejstrækning i GeoDanmark).

 

Derfor er det vigtigt, at arbejdet udføres af GIS- og vejmedarbejdere i samarbejde. Alle kommuner opfordres til at løse opgaven med et makkerpar indenfor disse to fagligheder – og at ”makkerparret” sammen deltager i worklab.

 

Deltag i dette online worklab, hvor I også får tid til at arbejde hands-on med egne data. Sigtet er, at I efter dagen er kommet godt i gang med at implementere vejreferencen og har forståelse for både den teoretiske og praktiske udførelse af opgaven. Det er også målet med dagen, at I finder sammen med andre kommuner, så I kan sparre om opgaveløsningen fremover.

 

Workshoppen afholdes online, inddelt efter landsdele. Find detaljer under tilmeldingssiden.

Deltagelse er gratis. 

 

Læs mere om arrangementets baggrundindhold og form her.

 

 

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - jakh@kl.dk