Kommunalt netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag

KL inviterer til netværk om varieret og motiverende skoledag

KL inviterer alle kommuner til at deltage i et netværk om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag.

Netværket er etårigt og starter den 24. marts 2020. Forvaltning og skoleledelser deltager sammen for at sikre fælles strategisk fokus på kommunalt niveau.

I udviklingsnetværket får forvaltninger og skoleledelser støtte til at styrke sit strategiske fokus på at skabe rammer for en mere varieret skoledag. Samtidig får deltagerskolerne konkrete erfaringer med at tilrettelægge skoledagen og undervisningen, så eleverne oplever, at den er mere motiverende.

Som en del af netværket får deltagerkommunerne sparring på den udviklingsproces og de prøvehandlinger, som hver enkelt kommune ønsker at arbejde med i skoleåret 2020/2021. Hver kommune får tilknyttet en proceskonsulent, som følger arbejdet.

Der bliver afholdt to heldagsnetværksmøder, hvor alle deltagerkommuner er samlet. Mellem netværksmøderne faciliterer KL, at kommuner og skoler kan dele viden og erfaringer på tværs.

Udviklingspartnerskabet starter op med første netværksmøde den 24. marts 2020 og løber til foråret 2021.  

Læs mere i beskrivelsen af udviklingsnetværket under downloads.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - llkr@kl.dk