Temadag: En styrket indsats mod ensomhed blandt unge

En styrket indsats mod ensomhed blandt unge

Temadagen handler om kommunens samarbejde med civilsamfundet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.

 

Langt de fleste unge lever et godt ungdomsliv med venner, uddannelse og fritidsinteresser. Men de seneste år har der været en betydelig stigning i andelen af ensomme unge. Hver 10. kvinde og hver 8. mand mellem 16 og 24 år føler sig ofte uønsket alene. Det gør unge kvinder til Danmarks mest ensomme gruppe. Ensomhed er et væsentligt aspekt af dårlig mental sundhed, og langvarig ensomhed, isolation og lav grad af social støtte kan have alvorlige konsekvenser, som påvirker sundhed og trivsel.

 

Fremme af alsidige og inkluderende fællesskaber

De unge selv, deres familie og venner har selv et ansvar for at skabe relationer og fællesskaber, hvor der drages omsorg så ingen føler sig uønsket alene. Men kommune, ungdomsuddannelse og civilsamfund spiller også en væsentlig rolle i at forebygge ensomhed.

 

Formål og indhold af temadagen

Formålet med temadagen er at drøfte kommunens samarbejde med civilsamfundet om, dels tilbud der afhjælper ensomhed blandt unge, samt indsatser der forebygger ensomhed igennem alsidige og inkluderende fællesskaber med plads til alle unge.

 

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

  • Flere unge i fællesskabet - muligheder og udfordringer med at afhjælpe ensomhed blandt unge Oplæg v DEFACTUM, Region Midt Jylland, Julie Christiansen ph.d.-studerende (den 13.5) og Mathias Lasgaard, Seniorforsker (den 16.5) 
  • Dele erfaringer om kommunernes samarbejde med civilsamfundet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.
  • Drøftelse kommunens rolle, muligheder og barrierer for at styrke indsatsen for at mindske ensomhed blandt unge i samarbejde med civilsamfundet.

Målgruppe

Ledere og konsulenter fra kommuner, der er i berøring med ensomme unge. Temadagen er rettet mod kommuner, men I er meget velkomne til at invitere jeres samarbejdspartnere fra civilsamfundet med.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver holdt to gange fra klokken 10-15, med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30. Der er mulighed for tilmelding til temadagen her.

  • Den 13. maj 2019 i København, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1 sal, 2720 Vanløse
  • Den 16. maj 2019 Vejle, DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Det er gratis at deltage og der tildeles plader efter 'først til mølle princippet', og plads til 30 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk