Netværk om den kommunale ungeindsats

Styrk arbejdet i den kommunale ungeindsats via sparring, vidensopbygning og erfaringsudveksling

 

Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Kommunerne har fra 1. august 2019 fået et entydigt ansvar for at sikre en sammenhængende indsats for de unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Det er et stort arbejde, som kræver både kort- og langsigtede initiativer. Corona-krisen har desuden bevirket, at der er behov for et øget fokus på at få unge i uddannelse og job.

 

KL vil gerne understøtte det arbejde, der er i gang i kommunerne, og opretter derfor et netværk om den kommunale ungeindsats.

 

Ambitionen med netværket

Formålet med netværket om den kommunale ungeenhed er at styrke og udvikle kvaliteten i arbejdet ved at lykkes med at få unge videre i uddannelse og job. Det skal ske ved at udvikle det tværgående samarbejde mellem uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet på ungeområdet. I netværket vil der blandt andet blive mulighed for at udvikle praksis ved at dele erfaringer på tværs af kommuner og ved at bringe ny viden i spil i egen kontekst.

 

Drøftelserne i netværket vil tage afsæt i den omstilling, som ungeområdet i kommunerne gennemgår i disse år. Der vil være fokus på, hvordan indsatser kan udvikles – både organisatorisk, fagligt og økonomisk.

 

Det overordnede formål med netværket er:

  • At udvikle opgaveløsningen i fællesskab via erfaringsudveksling og inspiration på tværs af kommuner.
  • At udvikle og afprøve konkrete ideer til, hvordan indsatser på ungeområdet kan styrkes.
  • At dele aktuel viden, der sikrer det bedst mulige vidensgrundlag for arbejdet med de unge i den kommunale ungeindsats.

Det forventes, at de deltagende kommuner bidrager aktivt med vidensoplæg til netværksmøderne.

 

Målgruppe

Netværket henvender sig til chefer, ledere og mellemledere med personaleansvar, som har opgaver i de kommunale ungeindsatser på tværs af forvaltningsområder og lovgivning. Deltagerkredsen vil derfor bestå af:

  • Chefer med det overordnede ansvar for den kommunale ungeindsats
  • Mellemledere (leder af ledere)
  • Teamledere, gruppeledere med flere (ledere af medarbejdere) 

Møderne planlægges, så det sikres, at de enkelte ledelsesniveauer får relevant indhold med hjem og mulighed for sparring med kolleger.

 

Intentionen er, at der dannes to netværk - et netværk i Vestdanmark og et i Østdanmark.

 

Hvornår

Netværket er 2-årigt, og det starter op i november 2020. Prisen dækker deltagelse i begge år. Omdrejningspunktet for netværket er halvårlige netværksmøder. Netværket mødes to gange årligt til et heldagsmøde. Derudover vil der også blive afholdt to digitale netværksmøde to gange årligt. 

 

Pris

Prisen for at deltage er 19.500 kr. ekskl. moms for to år pr. kommune. Deltagerbetalingen dækker udgifter til planlægning, oplægsholdere, lokaler og forplejning. Til hvert møde kan kommunen sende tre medarbejdere.

Hvis en kommune ønsker at deltage med flere medarbejdere, kan disse tilmeldes. Kommunen faktureres efterfølgende yderligere 1.000 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er den 21. august 2020.

Hvis du har øvrige spørgsmål til netværket...
kan de rettes til specialkonsulent Ellen Sveistrup Dahl på 3370 3444 eller esda@kl.dk og specialkonsulent Søren Melcher på 3370 3427 eller sjo@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - arn@kl.dk