Til Uddannelsestræf 2017 afholdes en række workshops, hvor alle skal tilmelde sig og deltage i én af de følgende workshops.

 

Workshop 1: Brobygning til uddannelse og job

På tværs af landet er der gennem de seneste år opnået gode effekter

med brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne for ledige

uddannelsesparate unge. En række kommuner har nu også gjort sig

gode erfaringer med virksomhedsrettet brobygning. I workshoppen

vil der være oplæg fra Roskilde kommune om erfaringerne

fra arbejdet med projektet NExTWORK og med perspektivering af

hvordan Aftalen om bedre veje til uddannelse og job kan ses i sammenhæng

med brobygningsforløbene.

Workshoppen lægger op til drøftelser af, hvad virksomhedsrettet

brobygning kan bidrage med for den unge samt en fælles drøftelse

af, hvad brobygning betyder i forhold til den kommunale ungeindsats

og den nye FGU.

Oplæg ved. Leder af Job og uddannelse, Signe Weinreich,

Roskilde Kommune.

 

Workshop 2: Den datadrevne opsøgende vejledning

Den opsøgende UU vejledning i kommunerne kræver et tæt vævet

net af data fra flere registre for at sikre, at vejledningsindsatsen når

ud til de rette unge. Vejlederens arbejde og den unges videre forløb

er langt hen af vejen afhængig af data på de unge. Men hvad

betyder det egentlig for den helhedsorienterede indsats, at vi har

historikken på den unge? Hvad betyder det for vejledningen, vejlederen

og den unge og hvordan er data med til at kvalitetssikre

vejledningsindsatsen i kommunerne? Med reformen af de forberedende

tilbud og etableringen af kommunale ungeindsatser bliver

data ikke mindst fra ungedatabasen et centralt redskab i at sikre en

koordineret og helhedsorienteret ungeindsats.

Workshoppen lægger op til drøftelser af, hvad datadreven vejledning

kan bidrage til samt fælles drøftelse af, hvad datadreven vejledning

betyder i forhold til den nye FGU.

Oplæg ved Souschef Christel Jørgensen, UU Køge

 

Workshop 3: Den skotske metode i et dansk perspektiv

I Københavns Kommune har man omsat Getting it Right for Every

Child (GIRFEC) til projektet Barnets stemme. Projektet er afprøvet

i Område Indre By og Østerbro, og i denne workshop deler Københavns

Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning ud af deres

erfaringer. Oplægget vil både give et forvaltnings perspektiv på de

initiativer, der er taget for at understøtte implementeringen af projektets

metode og mindset blandt de deltagende medarbejdere.

Samtidig vil skoleleder Kirsten Hansen fortælle hvordan man bl.a.

på Nørre Farimagsgade skole arbejder med metoderne i skolens

ressourcecenter.

Oplæg ved Teamleder Jette Lentz og Skoleleder Kirsten Hansen, Københavns

Kommune.

 

Workshop 4: De forberedende uddannelsestilbud

– samspillet mellem FGU’en og ungdomsskolerne

I denne workshop får man i det første oplæg mulighed for at

komme lidt ned i materien af indholdet og rammerne i den nye

forberedende grunduddannelse. I det andet oplæg præsenteres

ungdomsskoleforeningens projekt Læringslokomotivet, der omfatter

intensive læringsforløb mellem ungdomsskolen og folkeskoler i

forskellige kommuner. Efterfølgende vil der være debat og drøftelse

mellem oplægsholderne og workshoppens deltagere om hvad

den nye FGU kommer til at betyde, for ungdomsskolernes arbejde

fremadrettet.

Oplæg ved Chefkonsulent, Per Bredholt fra Undervisningsministeriet

og

Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskole foreningen.

Den efterfølgende debat modereres af Kirstine Vinderskov.