Uddannelsestræf 2017 - Fælles om de unge

KL inviterer til Uddannelsestræf for at understøtte og sikre et samlet kommunalt ansvar for at få unge i uddannelse og job. Arrangementet løber af stablen d. 22. november 2017.

 

Alt for mange har det svært i overgangen fra barn til ung og fra ung til voksen. Det har store menneskelige omkostninger for den enkelte. Og økonomisk er det meget dyrt for samfundet.

 

Årets uddannelsestræf tager afsæt i den nyligt indgåede Aftale om bedre veje til uddannelse og job der er en gennemgribende reform af de forberedende tilbud samt ikke mindst rammevilkårene for den kommunale ungeindsats.

 

Aftalen indebærer, at kommunerne får et mere entydigt ansvar for den helhedsorienterede ungeindsats og forpligtes til at tilbyde en koordineret og sammenhængende ungeindsats. Samtidig fjernes kravet om at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Fokus på uddannelsestræf er helhedsorienteret ungeindsats og du vil kunne få både national og international inspiration og erfaringer med hjem fra dagen.

 

Programmet byder også på sidste nyt om den politiske aftale, og der vil være mulighed for at få afklaret aktuelle spørgsmål.

 

Comwell Kolding danner ramme om arrangementet, der henvender sig til UU-vejledere, ledere og ansvarlige i forvaltninger og institutioner på børne-, unge-, skole, beskæftigelses- og socialområdet.

 

Målgruppe

 

Konferencen henvender sig til UU-vejledere, ledere og ansvarlige i forvaltninger og institutioner på børne-, unge-, skole, beskæftigelses- og socialområdet, som sammen skal danne rammen om den helhedsorienterede indsats.

 

Hvornår

Den 22. november 2017.

 

Sted

Comwell Kolding
Skovbrynet 1

6000 Kolding

Danmark

 

Pris

2175,- kr. ekskl. moms.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er d. 17. november 2017.

Betalingsform

Tilmeldingen er økonomisk bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelsen.

 

Er du forhindret i at komme 

Bliver du forhindret i at deltage, eller har ændringer til din tilmelding, bedes du kontakte elev Olivia de Lorenzo på okdl@kl.dk . Tilmeldingen er bindende, men du kan eventuelt, efter aftale med KL, overdrage din plads til en kollega.