Udflugter

På årets udflugter er der mulighed for at se, hvordan Odense Kommune arbejder med klima samt andre gode kommunale initiativer på teknik og miljøområdet.

 

Udflugterne er arrangeret af Odense Kommune og finder sted tirsdag d. 24. november fra kl. 15-17. Hver deltager kan vælge én udflugt. Der er begrænsede pladser på de forskellige udflugter, og det er først til mølle.

 

Der kan forekomme mindre ændringer i udflugterne, dog vil udflugtstypen fastholdes.   

 

Udflugt 1: Supercykelstier i Odense – cykeltur til Campus Odense

Hør mere om Odense Kommunes visioner for cykelfremme herunder planerne for udbygning af flere supercykelstier.

Vi cykler langs Odenses mest trafikerede cykelrute fra centrum og ud til Campus Odense, hvor SDU ligger, og en hel ny bydel omkring universitetet og det kommende supersygehus er i vækst. Undervejs passerer vi Odenses første cykelgade, den nye tunnel under Niels Bohrs Alle og ser forløbet af supercykelstien langs letbanetraceet på Campus Odense.

 

Guider:

Type: Cykeltur

Maks deltagere: 25

 

 

Udflugt 2: Stige Ø - Omdannelse af tidligere losseplads til rekreativt område og stormflodssikring

 

Stige Ø blev i perioden fra 1967-1994 brugt som losseplads, og igennem 27 år blev øen overdænget med alt fra husholdningsaffald til skibsvrag. De højeste affaldsdynger nåede op på 30 meter. Området er i dag blevet omdannet til at nyt og meget populært rekreativt område. Området er også et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med bedre stormflodssikring og klimatilpasning. Kom med ud og nyd udsigten over Odense Fjord og hør om arbejdet med omdannelsen, driften og fremtidige udfordringer.

 

Guider:

Type: Bus + gåtur

Maks deltagere: 60

 

 

 

 

Udflugt 3: Regnvandshåndtering ved nyt OUH og SDU

 

 

Området, hvor Nyt OUH etableres og SDU udvides, bliver i fremtiden præget er de arealer, der reserveres til vandhåndtering. Odense Kommune og Vandcenter Syd fortæller om den fælles opgave de har haft i forhold til den fremtidige vandhåndtering.

 

Guider:

Type: Bus + gåtur

Maks deltagere: 60

 

 

Udflugt 4: Campus Odense 

 

Campus Odense er en helt ny grøn bydel i hastig udvikling, et nyt centrum for uddannelse, erhverv og udviklingen af nye ideer og viden. Ny letbaneforbindelse, tæt forbindelse til motorvej, nye boliger og erhverv, Nyt OUH og SUND skaber fundamentet for et unikt erhvervsområde, hvor særligt virksomheder inden for robotter og sundhedsteknologi er i stærk vækst.

Parterne på Campus Odense - SDU, UCL, Region Syddanmark, Nyt OUH, Syddanske Forskerparker, Freja Ejendomme og Odense Kommune - er gået sammen om en række indsatser, som skal styrke udviklingen og cementere Campus Odenses som et vækstcentrum i Danmark.

Tilmeld dig og bliv klogere på Campus Odense.

 

Guider:

Type: Bus

Maks deltagere: 30

 

 

Udflugt 5: Klimaklar Skibhus

Skibhuskvarteret i det nordlige Odense C er ofte ramt af kælderoversvømmelser, fordi kloakkerne ikke kan rumme alt det regnvand, vi får – og som vi får endnu mere af i fremtiden. ”Klimaklar Skibhus” har til formål at afhjælpe problemer med spildevand, der står op i kældrene – og samtidig skaber vi grønnere og mere trafiksikre veje. Hør om projektet som er et samarbejde mellem beboere, VandCenter Syd og kommunen.

 

Guider:

Type: Gåtur

Maks deltagere: 30

 

 

 

Udflugt 6: Affaldssug: planlægning, renovation, affald, kampen om pladsen 

Odense arbejder i disse år med en betydelig byfortætning. For at sikre et attraktivt og fremkommeligt bymiljø har Odense Renovation etableret et underjordisk affaldssug, som suger husholdningsaffaldet fra den nye bydel omkring den tidligere Thomas B. Thriges Gade og ODEON. Affaldssuget håndterer ligeledes husholdningsaffaldet fra de nye boligområder på havnen, områder vest for banegården og på Østerbro. Turen tager sin start i området omkring ODEON, hvor affaldsindkast og tekniske installationer fremvises, hvorefter vi går ned og ser sugecentralen, hvor affaldet indsamles.

 

Guider:

Type: Gåtur

Maks deltagere: To hold på 25

 

 

Udflugt 7: Udviklingsplan for Vollsmose

Vollsmose skal udvikles til en bydel, der er attraktiv for både nuværende og fremtidige beboere. Tag med på besøg i bydelen og få indblik i de gennemgribende fysiske forandringer af Vollsmose, der er beskrevet i den lovbestemte udviklingsplan, der bl.a. omfatter ny infrastruktur, nyt erhvervsbyggeri, nedrivning af ca. 1.000 almene boliger, renovering af de øvrige almene boliger og opførelse af 1.600 nye private boliger.

 

Guider:

Type: Bus

Maks deltagere: 25

 

 

Udflugt 8: Vollsmose - erstatningsbyggeri og genhusning

Odense Kommune og de to boligforeninger, Civica og FAB, har indgået en aftale om genhusning og erstatningsbyggeri ifm. udviklingsplanen for Vollsmose, så det er to boligforeninger, der står for genhusningen af beboerne. Tag med på besøg i bydelen og få indblik i, hvordan man genhuser så mange mennesker og samtidig tager hånd om de enkelte beboeres behov ift. daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, beskæftigelse m.m.?

 

Guider:

Type: Bus

Maks deltagere: 25

 

 

 

Udflugt 9: SDU – Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

 

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU er et internationalt anerkendt forskningsinstitut, der har fastholdt sin ledende position inden for robotteknologi i mere end to årtier.

Instituttet var blandt de første, der startede robotforskning i Danmark og har skabt grobunden for en robotklynge i Syddanmark, der omfatter mere end 130 robotteknologiske virksomheder, herunder Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MIR).

På SDU finder du også det nye I4.0 Lab, som har til formål at understøtte den banebrydende forskning, innovation og uddannelse i de teknologier som danner basis for Industri 4.0.

 

Guider:

Type: Bustur til Forskerparken med oplæg undervejs.

Maks deltagere: 50

 

 

 

Udflugt 10: Dit Bolbro - områdefornyelse

 

Odense-bydelen Bolbro er tre år henne i en fem år lang områdefornyelse med 13 projekter for i alt 30 mio. kr. Borgerinvolvering og medejerskab er drivkraften i projekterne – det er Bolbro-borgerne selv, der er med til at fylde konkret indhold på de enkelte projekter. Hør om, hvordan man involverer en hel bydel i alt fra fornyelse af byrum, bedre forhold for socialt udsatte, mere fællesskab og flere kulturelle aktiviteter, og se de første resultater af fornyelsen.

 

Guider:

Type: Bus

Maks deltagere: 30

 

 

 

 

Udflugt 11: Udviklingen af Odense Havn og Nørrebro

 

Efter mere end 150 år som travl industrihavn er Odense Havn i dag forvandlet til en ny og spændende bydel med spirende kulturliv, havnebad m.m. Der er tydelige referencer til fortiden i form af bevarede bygninger og materialevalget i de offentlige byrum, og Byens Bro har skabt sammenhæng til bymidten. Få en rundvisning i området og hør mere om byomdannelsen og de aktuelle udviklingsplaner for Nørrebro – området mellem bymidten og havnen, hvor flere store uddannelsesinstitutioner og et street food marked har etableret sig.

 

Guider:

Type: Gåtur

Maks deltagere: 30

 

 

 

Udflugt 12: En storby med bæredygtig transport 

Odense Letbane åbner efter planen i september 2021, men allerede nu begynder man at kunne se, hvordan anlægget kommer til at præge byen med 26 nye stationer og grønt tracé gennem det meste af de 14 km linjeføring. Tag med på en bustur fra centrum, langs tracéet ud til Campus-området, hvor der forventes op mod 60.000 daglige brugere i 2024. Hør om, hvordan letbanen kommer til at binde byen sammen, og hvilken betydning letbanen har haft for byudvikling og vækst. Hør også om de særlige udfordringer, der knytter sig til så stort og komplekst et projekt – og hvordan man har løst dem.

 

Guider:

Type: Bustur langs med traceet til kontrolcentret

Maks deltagere: 50

 

 

 

Udflugt 13: Thomas B. Thriges Gade – Fra Gade til By

 

I sommeren 2014 blev den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade lukket for gennemkørende trafik og byggeriet af en helt ny, bilfri bydel midt i Odense gik i gang.

Under jorden er der parkering for biler i to etager, mens der over jorden kommer boliger, grønne torve og byrum. Hør om projektet og kom med på rundtur i den helt nye bydel i Odense bymidte.

 

Guider:

Type: Gåtur

Maks deltagere: 30

 

 

 

Udflugt 14: Byfortætning og mobilitet i Odense centrum 

 

Odenses transformation og vækst betyder, at flere bosætter sig i bymidten. Der er derfor mange flere beboere og daglige brugere af bymidtens vejarealer og byrum, og det har medført en stigende kamp om pladsen mellem trafikanter og funktioner i byrummene og på vejene. På en gåtur gennem Odense kan du høre mere om udfordringer og igangsatte løsninger med blandt andet parkering, varelevering, udeservering, cyklister og tilgængelighed og attraktive byrum.

 

Guider:

Type: Gåtur

Maks deltagere: 30

 

 

 

Udflugt 15: Medicinsk Cannabis

 

Fem internationale cannabisproducenter fremstiller medicinsk cannabis på Fyn. Virksomhederne er kommet til Danmark, fordi vi er stærke indenfor gartneri og pharma, og i løbet af de næste 3 år forventer de fynske producenter at nå op på i alt 600 arbejdspladser. Odense Kommune, OUH og Syddansk Universitet arbejder sammen med virksomhederne om at fremme mulighederne for vækst og udvikling i branchen. Oplev produktionen - og hør om udfordringer og potentiale for Danmarks nye eksporteventyr.

 

Guider:

Type: Bus

Maks deltagere: 25

 

 

 

Udflugt 16: Byvandring i H.C. Andersens Odense

 

Odense er H.C. Andersens fødeby – og selvom meget er ændret, siden han blev født i 1805, kan I stadig opleve en del af den by, som digteren voksede op i.

Kom med rundt og få historien om H.C. Andersens barndom i Odense, og hør, hvordan oplevelserne i forfatterens barndom har været med til at forme nogle af de eventyr, vi alle kender i dag.

Rundvisningen starter ved H.C. Andersen Museum og går derfra videre forbi både H.C. Andersens fødehjem og barndomshjem. Undervejs gøres stop ved steder, som havde betydning for H.C. Andersen og hans barndom i Odense.

Ruten rundt er cirka 3 km og går blandt andet via brosten og stier. Så vær opmærksom på, at turen ikke egner sig for dårligt gående.

 

Guider:

Type: Gåtur

Maks deltagere: 30

 

ODEON - Odeons kvarter 1 - 5000 - Odense - 66 14 78 00 - www.odeonodense.dk