Program for TEKNIK & MILJØ ’20

TEKNIK & MILJØ '20 konferencen er omlagt til en virtuel én dags-konference med afholdelse den 24. november 2020 i Teams.

9.30-9.40

Velkommen til TEKNIK & MILJØ '20
v. konferencier Mette Walsted Vestergaard

 

9.40-10.00

Klimaet er fælles - ansvaret er også dit

v. Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø - og Forsyningsudvalg

10.00-10.30

De svære sidste 10 % i CO2-reduktionen

v. Connie Hedegaard, formand for CONCITO

10.30- 10.45

Pause

10.45- 12.15

Faglige sessioner

Vi går i dybden og drøfter kommunernes rolle i udviklingen af by, land og den grønne omstilling.

De fem sessioner er:
1. Grøn Energi- og energiplanlægning
2. Jordfordeling med flere samfundsgevinster
3. DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
4. Boligudvikling og boligtilpasning - kommunernes bosætningsstrategier i by og land
5. Kan kommunerne, smart teknologi og bedre brug af data klare ærterne

Læs mere om indholdet under fanen FAGLIGE SESSIONER

12.15-13

Frokost

13.00-14.00

Kommunernes rolle i klimaindsatsen

Klimadebat med Folketingets miljø- og klimaordførere

Tommy Ahlers, Venstre

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti

Egil Hulgaard, Konservative

Signe Munk, SF

Mette Gjerskov, Socialdemokratiet

 

14-14.30

Regeringens tanker om CO2-reduktion

v. Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister

 

14.30-14.45

Pause

14.45 - 15.15

Hvordan sikrer vi os mod klimaforandringerne?

v. Lea Wermelin, miljøminister

 

15.15-15.45

Klima-adfærd og Corona
v. Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker

15.45 - 16.00

Afslutning og kigge frem mod TM´21

v. Jacob Bjerregaard/Mette Walsted Vestergaard