Odense – en storby med omtanke

 

I Odense har vi en klar vision for en bæredygtig fremtid, hvor den sociale, miljømæssige og økonomiske bundlinje spiller sammen. Odense skal være rammen om det gode liv, hvor man har lyst til at slå rod og blive boende, og hvor familier lever den gode hverdag.

 

Odense er i rivende udvikling og på vej til at blive en moderne dansk storby med en livlig bykerne, stærkt erhvervsliv, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer.

En by, hvor studerende bliver til familier med lyst til at slå rod. Hvor eventyrlige oplevelser og internationale festivaler begejstrer og åbner byen for både borgere, gæster og tilflyttere. En mangfoldig storby, der er til at overskue, og som giver lyst til at gå på opdagelse. Vi ved, at byudvikling er vejen til vækst, flere arbejdspladser og nye indbyggere. I Odense vil vi skabe rammerne for et godt liv til alle, og derfor investerer vi i en naturlig omstilling af vores by og vores velfærd ved at udfordre vanetænkningen. Det kræver mod og lyst til at prøve nyt - det har vi i Odense.

 

Odense er en grøn storby. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af vores by, fordi vi vil overlade en bedre by og kommune til dem, der kommer efter os. Byen skal danne rammerne for det gode liv, og det fordrer fokus på miljø, klima og bæredygtig udvikling.

 

Vi indtænker de forventede klimaforandringer i vores byudvikling, hvor oversvømmelser fra ekstremregn og havvand er realiteter, der skal håndteres både uden for byen og i byens gader, pladser og grønne områder.

 

For at nedbringe CO2-udledningen vil vi arbejde mod mere energivenlige kommunale bygninger og med strategisk energiplanlægning bidrage til, at forsyningsselskaber omstilles fra anvendelse af fossile brændstoffer til mere miljøvenlige alternativer. Investorer og entreprenører har tillid til vores mål om at transformere Odense. Byggerier skyder op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye supersygehus tager form. Om få år gør letbanen det nemt, hurtigt og bæredygtigt at komme rundt i byen. Og vi mærker by-stoltheden vende tilbage. Vi bygger på det, vi er gode til i forvejen, og vi er allerede godt i gang. Vi har meget at være stolte af, og sammen skaber vi fremtidens Odense – en storby med omtanke.

 

 

 

 

ODEON - Odeons kvarter 1 - 5000 - Odense - 66 14 78 00 - www.odeonodense.dk