Gallerier

Teknik og Miljø-gallerierne finder sted tirsdag d. 24. november fra kl. 11:00-12:00.

 

Teknik- og Miljø-gallerierne foregår i hele tre rum, hvor kommunerne deler deres erfaringer og idéer. Det foregår i 30 caféer fordelt mellem tre temaer: 1) Klima – CO2 reduktion, 2) Klimatilpasning og 3) Alt det andet på teknik- og miljøområdet.

 

Vi har udvalgt de 30 bedste idéer og løsninger på tværs af kommunerne og de tre temaer. Du tilmelder dig ét af de tre temaer, og har mulighed for at høre 3-4 gode eksempler fra de kommunale caféer.

 

I hver café vil en kommunal ildsjæl fortælle om kommunens erfaring og gode idéer i en speedtalk med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Hver café varer ti minutter, hvorefter en klokke ringer og deltagerne går videre til næste café.

 

Galleri 1: Klima – CO2-reduktion

 

Klimakampen er også kommunernes kamp. Her hører vi, hvordan kommunerne tager ansvar for at hele Danmark bevæger sig mod udledningsfrie lokalsamfund. Danske kommuner er førende – og det skal vi blive ved med. Derfor skal vi dele viden og gode løsninger på tværs af kommunegrænser. Caféerne i galleri 1 skyder denne proces i gang på TEKNIK & MILJØ ’20.

 

 

Galleri 2: Klimatilpasning

 

Den anden side af kommunernes klimaindsats er håndtering af de klimaforandringer, som vi allerede er begyndt at mærke. Højere vandstand, skybrud og jorderosion er stigende udfordringer. Kommunerne står tættest på borgerne, når de bliver ramt. Det er derfor essentielt at sætte fokus på de konkrete kommunale indsatser for klimatilpasning, hvis vi i fremtiden skal sikre os mod store skader af klimaforandringer i vores lokalsamfund. Det er indsatser i by, på land og i infrastrukturen. På galleri 2 kan du blive meget klogere på kommunernes klimatilpasning og måske endda tage en god løsning med hjem til din egen kommune.

 

 

Galleri 3: Alt det andet på teknik og miljøområdet

 

Klima har stor politisk bevågenhed fra national såvel som kommunal side. Men Teknik- og miljø er meget mere end klima – og et forvaltningsområde, der har stor berøring med borgernes hverdag i alt fra cykelstier, kommunale bygninger, natur- og rekreative områder, affaldsløsninger, forsyning med videre. På galleri 3 sætter vi derfor fokus på de gode eksempler fra ”alt det andet” på teknik- og miljøområdet.

 

 

ODEON - Odeons kvarter 1 - 5000 - Odense - 66 14 78 00 - www.odeonodense.dk