TEKNIK & MILJØ '20: Klimaet er fælles - ansvaret er også dit!

OBS! TEKNIK & MILJØ '20 konferencen udskydes til den 24.-25. november 2020, som en konsekvens af den øgede udbredelse af COVID-19. 

 

Se samlet program, herunder beskrivelser af faglige sessioner, gallerier og udflugter i Invitationen til TEKNIK & MILJØ '20.

 

Temaet for TEKNIK & MILJØ ’20 er klima, og med konferencens titel ’Klimaet er fælles – ansvaret er også dit’ sætter vi fokus på kommunernes rolle i en styrket klimaindsats.

 

Danske kommuner er allerede langt fremme i arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning. Selv om klimaudfordringen er global, så er det lokalt, at konsekvenserne af klimaforandringerne for alvor kan mærkes. Det er også lokalt, at udfordringerne kan løses konkret.

 

Kommunerne har i flere år arbejdet målrettet på at gennemføre den grønne omstilling og skabe rammer, der gør det nemt både at tænke og leve grønt. Kommunerne er tættest på borgere og virksomheder og kan derfor påvirke til en mere klimavenlig adfærd gennem deres lokale klimalederskab.

 

På årets konference får vi besøg af hele to ministre. Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin vil fortælle om regeringens politik på klima- og miljøområdet og samspillet mellem kommunerne og staten set fra deres perspektiv.

 

De overordnede politiske sigtelinjer vil blive suppleret med eksempler på konkrete, lokale løsninger på CO2-reduktion og klimatilpasning. Det sker i den nye session ”Teknik- og Miljø gallerierne”, hvor kommunerne kan udveksle innovative tanker og få nye idéer til tiltag i egen kommune.

 

CO2-reduktion og klimatilpasningsinitiativer går på tværs af mange områder, og skal vi lykkes med den grønne omstilling, skal klima tænkes ind i alle kommunernes aktiviteter på teknik- og miljøområdet. Årets konference sætter i seks faglige sessioner derfor fokus på, hvordan klima spiller sammen med faglige områder som energiplanlægning, partnerskaber, smart city og bosætning.

 

Endelig er der mulighed for, at udvalgsformænd kan deltage i det politiske forsamlingshus, hvor KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg inviterer til debat om KL´s politik.

 

Konferencen foregår i Odeon i Odense og arrangeres i samarbejde med Odense Kommune. Kommunen er vært ved 15 spændende udflugter rundt i Odense og omegn.

 

Klimaet er fælles – ansvaret er også dit. På TEKNIK & MILJØ ’20 ser vi frem til to dage fyldt med politiske visioner, innovative idéer og konkrete kommunale løsninger. 

 

Tid & sted

Konferencen afholdes den 24. til 25. november 2020 i ODEON i Odense

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense

 

Målgruppe
Kommunalpolitikere og embedsmænd, samt andre med interesse for teknik og miljø.

 

Pris

Prisen for deltagelse er:

For kommuner: 4.950,-

For private: 6.950,-

Priserne er ekskl. moms.

 

Tilmelding 

Tilmeldingen åbner den 25. november 2019 kl. 10:00 og lukker igen den 3. november 2020 kl. 14:00.

 

Kontakt

Du kan kontakte TM20-teamet på:

E-mail: tm20@kl.dk

Telefon: 23 65 42 35 

 

 

 

ODEON - Odeons kvarter 1 - 5000 - Odense - 66 14 78 00 - www.odeonodense.dk