TEKNIK & MILJØ '18 – Fælles løsninger

TEKNIK & MILJØ '18 er KL’s politiske konference for kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner. Konferencen blev afholdt d. 12.-13. april i Aarhus.

 

Årets tema

FÆLLES LØSNINGER handler om, at gode løsninger findes i fællesskaber mellem kommunerne og i fællesskaber på tværs af velfærdsområderne. Der findes gode og nye løsninger, når vi arbejder på tværs af fagligheder og i fællesskaber mellem det offentlige og det private. FÆLLES LØSNINGER er temaet, når KL på TEKNIK & MILJØ '18 samler kommuner og andre aktører til to dages dialog og erfaringsdeling om mulighederne i at finde løsninger i forskellige former for fællesskaber.

 

Behovet for FÆLLES LØSNINGER presser på inden for mange hjørner af teknik og miljø i kommunerne. Stigende vandmængder sætter pres på vores byer og kyster – og FÆLLES LØSNINGER skal findes i samarbejder mellem det offentlige, virksomheder, vidensinstitutioner og borgerne. På det almene boligområde ser kommunerne på tværs af velfærdsområderne og viser, at dialog mellem dem der bygger, dem der byplanlægger, og dem der arbejder med beboersammensætningen i udvalgte boligområder skaber de bedste løsninger.

 

KL arrangerede TEKNIK & MILJØ '18 i samarbejde med Aarhus Kommune, som også er vært for konferencens 23 udflugter.

 

Herunder kan du se Michael Eriksens visuelle referat af konferencens højdepunkter.

 

 

 

Praktisk information

Prisen for deltagelse er:

For kommuner: 4.950,-

For private: 6.950,-

Priserne er ekskl. moms.

 

For spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte TM18-teamet, TM18@kl.dk eller 30 57 07 90

Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1 - 8000 - Aarhus C - 86 12 86 65