KL indgår i dialog med tilmeldte kommuner umiddelbart efter tilmeldingsfristen 19. december.

 

På baggrund af tilmeldingen indgås der en forpligtende aftale mellem KL og de deltagende kommuners fagforvaltninger, der blandt beskriver forventningsafstemning i forhold til engagement, produkter mv. Tilmelding til udviklingspartnerskabet er bindende, når partnerskabsaftalen er underskrevet.

 

Prisen for deltagelse i partnerskabet er 70.000 kr. pr. kommune. Prisen dækker fem heldagsmøder. Hver kommune kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris. Hvis kommunen ønsker at deltage i partnerskabet med mere end fem deltagere tilkøbes pladser enkeltvis.

 

Møderne forventes at blive afholdt dels i KL dels ude i landet. Nærmere info følger.

 

Tilmeldingsfrist: 17 januar 2020 kl. 10.

 

Eventuelle spørgsmål til partnerskabet og tilmelding kan rettes til konsulent Stinne Nøhr Lawaetz, stnl@kl.dk, tlf. 3370 3693 eller chefkonsulent Lisbeth Due Pedersen, lpde@kl.dk, tlf. 3052 5062.

 

[For praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding kan student Jeppe Kjærgård Christiansen kontaktes på jkch@kl.dk]

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - jkch@kl.dk