Udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis

KL inviterer alle kommuner til at være med i et udviklingspartnerskab, hvor kommuner kan udvikle egen tilsynspraksis i tæt samarbejde med andre kommuner og med afsæt i fælles indsigter i, hvad der karakteriserer en stærk kommunal tilsynspraksis.

 

Udviklingspartnerskabet starter op i februar 2020 og løber resten af året. Forløbet består af en forpligtende møderække af fem heldagsarrangementer med facilitering af kommunal sparring og udviklingsarbejde på baggrund af vidensoplæg og praksiseksempler.

 

Det konkrete indhold og fokus for partnerskabets aktiviteter udvikles efter input fra deltagerkommunerne for at skabe størst muligt værdi for den kommunale praksis.

 

Tilmelding er bindende, når partnerskabsaftalen er underskrevet.

 

Læs meget mere i invitationen og projektbeskrivelsen for partnerskabet, som findes under Downloads.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - jkch@kl.dk