Fremfærd: Informationsmøder

Informationsmøder om tillidsbaseret rengøring

Hvordan kan vi sørge for, at rengøringsarbejdet fremadrettet karakteriseres af faglighed, godt arbejdsmiljø, tillid, kvalitet og effektivitet? Et af svarene er en mere tillidsbaseret tilgang, der giver rengøringsassistenterne mulighed for i højere grad at prioritere rengøringsopgaverne og dermed yde en mere målrettet rengøring.

 

Fremfærd-projektet ”Tillidsbaseret rengøring” har afprøvet en tillidsbaseret tilgang til rengøringen i Nyborg og Tønder Kommuner. Erfaringerne viser bl.a., at rengøringsassistenterne oplever, at de leverer en bedre kvalitet inden for de eksisterende rammer, og at de deres faglighed bliver sat mere i spil.

 

3F og KL inviterer derfor interesserede til tre informationsmøder, hvor de kan høre mere om resultater og erfaringer fra projektet samt få gode råd, hvis de selv vil i gang med tillidsbaseret rengøring.

 

  • Den 13. juni i Aalborg – 3F Hadsundvej 184, 9000 Aalborg
  • Den 20. juni i Fredericia – 3F Venusvej 32, 7000 Fredericia
  • Den 27. juni i København – KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Det er gratis at deltage, og pladserne bliver fordelt efter først til mølle.

 

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst

Kl. 10.15 – 11.00: Oplæg om arbejdsmiljø og mening i arbejdet

Kl. 11.00 – 11.15: Pause

Kl. 11.15 – 11.45: Præsentation af Fremfærd-projektet Tillidsbaseret rengøring

Kl. 11.45 – 12.45: Erfaringer med tillidsbaseret rengøring fra Tønder og/eller Nyborg Kommune

Kl. 12.45 – 13.15: Diskussion af resultater og anbefalinger til arbejdet med tillidsbaseret rengøring

Kl. 13.15 - : Frokost og tak for i dag

 

Målgruppe

Informationsmøderne er for kommunale chefer, der har ansvaret for rengøringsindsatsen, rengøringsledere, TR/AMR, teamledere og rengøringsassistenter, alle der er interesserede i kommunal rengøring, er velkomne.