Tilfredshedsmåling af kommunal service på bygge og miljøsagsbehandling

Alle landets kommuner arbejder strategisk med at sikre erhvervslivet de bedst mulige rammer og har fokus på at give en god service og korte sagsbehandlingstider. Udviklingen af en tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation og er også med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service på tværs af landet. Endelig vil en ensartet måling bidrage til en forbedret interessevaretagelse for alle kommuner.

 

Redskabet til tilfredshedsmåling består af et fælles standardiseret spørgeskema og et modul for brugerundersøgelser i Byg og Miljø systemet. Konkret udsender Byg og Miljø automatisk et spørgeskema, når kommunen har truffet afgørelse i en sag. Herved er det muligt at måle virksomhedernes tilfredshed med den service, de har fået af kommunen.

 

Spørgeskemaet udgør en række spørgsmål og et åbent kommentarfelt, der måler på overordnet tilfredshed, sagsbehandlerens faglighed, forhåndsdialog og vejledning.

 

På kort sigt er det muligt at måle virksomhedernes tilfredshed med kommunernes håndtering af bygge- og miljøsager. På længere sigt er det hensigten at udbrede redskabet, så det også er muligt at måle tilfredshed med virksomhedskontakt på beskæftigelsesområdet.

 

Hvad får min kommune ud af at deltage?

  • Indsamling af data om tilfredshed med kommunens service

  • Løbende adgang til egne resultater i webløsning

  • Kommenteret årsrapport, samt benchmark-analyse én gang årligt, hvor den enkelte kommuners resultater dels sammenholdes udviklingen over tid i tilfredshed med serviceniveauet i egen kommune og dels sammenholdes med den gennemsnitlige tilfredshed kommunerne imellem.

Prisen for tilfredshedsmåling

Tilbuddet består i en abonnementsordning, hvor der betales for ét år ad gangen. Pris for deltagelse i tilfredshedsmålingen er 10.000 kr. ekskl. moms pr. kommune pr. år. Det er muligt at tilføje ekstra spørgsmål til standardspørgeskemaet mod betaling.

 

Tilmelding til tilfredshedsmåling

I kan tilmelde jeres kommune til tilfredshedsmålingen under "Tilmelding" eller vælge at blive kontaktet for at få yderligere information. Dataindsamlingen starter så snart KL og den enkelte kommune har indgået aftale og målingen er tilføjet i Byg og Miljø-systemet. Ved tilmelding i 2018, betales alene for 2019 og frem.

 

Spørgsmål eller yderligere information før tilmelding?

Ønsker I at blive kontaktet for at få yderligere information om tilfredshedsmålingen, kan I skrive til tilfredshedsmaaling@kl.dk. I mailen bedes I angive baggrunden for jeres henvendelse samt kontaktoplysninger.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370