Invitation til temamøder om ændring af folkeoplysningsloven

Pr. 1. januar 2017 trådte en ændring af folkeoplysningsloven i kraft, som blandt andet betyder en ændring af lovens formålsparagraf, krav om offentliggørelse af foreningers tilskudsregnskaber samt styrket tilsyn. På den baggrund afholder KL to temamøder om lovændringerne i henholdsvis Aarhus og København. 

 

Du vil få:

- Viden om lovændringerne gennem oplæg fra Kulturministeriet om baggrund for lovændringerne samt indholdet i lovændringerne.

- Inspiration til, hvordan du kan arbejde med lovændringerne i praksis gemme oplæg fra Odense Kommune, der har været en af frontløberne i arbejdet med at implementere ændringerne.

- Mulighed for at arbejde med konkrete case, der tager udgangspunkt i den kommunale forvaltning af lovændringerne.

 

Tid, sted og pris

Temamøderne afholdes den 10. november i København i KL-huset og den 4. december i Aarhus. Tilmeldingssiden til arrangementet i København kan findes her. Tilmeldingen er bindende. Max deltagerantal: 70 personer efter først-til-mølle princippet. Som udgangspunkt er der to pladser pr. kommune (yderligere tilmeldinger vil komme på venteliste).

 

Pris: 875 kr. pr. person ekskl. moms.

 

Temamødet afholdes d. 4 december 2017 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

 

Tilmeldingsfristen er den 10. november 2017.

 

Program:

Kl. 9.30: Kaffe og registrering

Kl. 10:00: Velkomst ved KL

Kl. 10.15: Oplæg ved Kulturministeriet inkl. spørgsmål i plenum

Kl. 11.00: Oplæg ved Odense Kommune inkl. spørgsmål i plenum

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 12.45: Øvelser i grupper ved KL og Fritidssamrådet

Kl. 13.50 Opsamling og tak for i dag

Kl. 14.00 Kaffe og mulighed for at netværke

 

Kontakt specialkonsulent Ida Hagemann, KL, på idha@kl.dk vedrørende spørgsmål til temamøderne og student Amanda Pilegaard Løvborg på akpj@kl.dk ved spørgsmål til din tilmelding.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370