Temadag: Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

Temadagen handler om, hvordan kommunens sundheds- og beskæftigelsesområde samarbejder om indsatser, der styrker ledige borgers sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

Formål

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer til, hvordan ledige borgeres sundhed og arbejdsmarkedsparathed bliver styrket igennem et tættere samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet.

 

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

  • Kommunale erfaringer med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed – oplæg v. Helle Engelund, sektionsleder hos COWI
  • Korte oplæg fra kommuner, der har et godt samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet
  • Drøftelse af muligheder og barrierer i forhold til at styrke samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet
  • Drøftelse af deltagernes erfaringer med indsatser, der styrker borgens sundhed og arbejdsmarkedsparathed og muligheder for udvikling i egen kommune.

Målgruppe

Temadagen retter sig både mod sundhedskonsulenter og – koordinatorer med ansvar for sundhed på tværs OG relevante medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet. For at få det fulde udbytte af temadagen er det vigtigt, at det er medarbejdere fra både sundheds- og beskæftigelsesområdet, der sidder i koordinerende funktioner. Vi anbefaler, at der kommer mindst én person fra sundhedsområdet og én person fra beskæftigelsesområdet fra hver kommune.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes to gange: Link til tilmedling

  • Fredag den 1. februar i København, KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Torsdag den 21. februar i Vejle, DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

 

Programmet er fra kl. 10-15, og der er mulighed for morgenmad og kaffe/the fra kl. 9:30

 

Det er gratis at deltage i temadagen. Der er plads til 35 deltagere på hver af temadagene og der tildeles pladser efter 'først til mølle princippet'. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

 

Kontaktpersoner:


Karen Eriksen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, kae@kl.dk,  23831928

 

Eva M. Burchard, specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, ebu@kl.dk, 23831929

 

Lene Dørfler, specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, ldf@kl.dk, 20423079

 

 


 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk