Temadag om forebyggelsesaktiviteter i kommunen koblet til nationale kampagner om tobak og alkohol

Formål:
Formålet med temadagen er at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner og materialer, der kan synliggøre og understøtte det lokale tobaks- og alkoholarbejde i egen kommune.

 

Forud for dagen får du som opgave at skabe et overblik over jeres tidligere erfaringer med kampagneaktiviteter. Hvad har fungeret godt/skidt? Har I kunnet bruge evt. centralt udviklet materiale? Hvis I deltager flere fra samme kommune, kan I et lave et samlet overblik.
 
Tid, sted og tilmelding
Temadagen afholdes to gange:


• Den 26. februar kl. 10 - 15 i Vallensbæk Kultur og Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand, Mødelokale Havet.
• Den 1. marts kl. 10 -15 i Kolding Kommune Uddannelsescenter, lokale konference O, Ågade 27, 6000 Kolding.


Der er mulighed for morgenmad fra kl. 9.30. Deltagelse i dagen er gratis efter 'først til mølle princippet' med plads til 30 deltagere pr. temadag. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

Tilmeld dig her
 
 
Målgruppe
Temadagen er målrettet, alkohol- og/eller tobakskoordinatorer, sundhedskonsulenter og kommunikationsmedarbejdere i kommunerne, der samarbejder om det lokale alkohol- og tobaksforebyggelsesarbejde.

Kontaktpersoner
Anette Thorsmark, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, anth@kl.dk

Lisbeth Holm Olsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, llo@kl.dk 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370