Temadag om detailhandel

Med den nye planlov får kommunerne mulighed for at udlægge nye og udvide eksisterende aflastningsområder til detailhandel. Kommunerne skal i den forbindelse leve op til en række redegørelseskrav. For at understøtte kommunernes arbejde med planlægningen for detailhandel afholder KL denne temadag.

 

Temadage har fokus på rammerne for planlægningen, relevante erfaringer med brug af de nye muligheder. Temadagen henvender sig til fagmedarbejdere og chefer i kommunerne.

  

Vi starter med morgenmad fra kl. 09.30, og programmet slutter kl. 15:00.

 

Betaling:

Foregår via faktura umiddelbart efter temadagen. Pris for deltagelse er 1100 kr. ekskl. moms.

 

Tilmeldingsfrist:

5. marts 2018.

 

Målgruppe:

Temadagen er for alle med interesse for området.