KL's temadag om kvalitet på sundhedsområdet den 19. marts 2018

Tema

Kvalitetsarbejde der rykker - mål og data med mening

 

Du finder plancher fra dagen under menupunktet "program og plancher".

 

KL's temadag om kvalitet på sundhedsområdet 2018, med overskriften "Kvalitetsarbejde som rykker - mål og data med mening" blev afholdt den 19. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand.

 

KL valgte at lave en temadag igen i 2018 som en opfølgning på den temadag om Det Nationale Kvalitetsprogram på sundhedsområdet, som KL afholdte i marts 2017. Den overvældende interesse med godt 500 deltagere viste, at der er stor interesse for arbejdet med kvalitetsforbedringer i kommunerne.

 

Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2016 en del af det nye kvalitetsprogram på sundhedsområdet med 8 nationale mål som ramme for kvalitetsarbejdet. Vi er gået ind i år 2 af dette nye kvalitetsparadigme og fandt det derfor relevant på denne temadag at sætte fokus på følgende:

  • Hvordan har kommunerne valgt at arbejde med de nationale mål og tilgå kvalitetsarbejdet?
  • Hvordan understøttes kommunerne i arbejdet centralt fra og hvad har især betydning for at få forbedringsarbejdet spredt ud i de enkelte dele af kommunen?
  • Hvilke overvejelser gør de centrale aktører sig om, hvordan man bedst styrker og videreudvikler rammerne for kvalitetsarbejdet?

På konferencen var der plenumoplæg og sessioner. 

 

På temadagen var der blandt andet oplæg vedrørende:

  • Hvordan NHS East London med gode resultater arbejder med at sætte relevante mål med inddragelse af borgere og ansatte.
  • Malene Højsted Kristensen, Sundhedsdatastyrelsen, fortælle om, hvad Sundhedsdataprogrammet kommer til at få af betydning for kommunerne.
  • Jakob Kjellberg, VIVE, give sit bud på relevante målbare kommunale mål og indikatorer
  • Om bl.a. Odense og Aalborg kommuners arbejde med kvalitetsforbedringer.
  • Sessioner om bl.a. arbejdet med PDSA og læringen fra de utilsigtede hændelser.

Læs hele programmet under menupunktet "program".

 

 

 

Kontakt vedr. temadagen

Faglige del:
 Lise Holten, konsulent - lht@kl.dk, 3370 3558

Praktiske del og deltagere:
 Mie Louens Hirsch Sørensen, -  mlhs@kl.dk, 3370 3152