Temadag om "Forenklet beskæftigelsesindsats med borgeren først" - Ringsted

En bred kreds af Folketingets partier indgik i august en politisk aftale om en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Og beskæftigelsesministeren har netop fremsat lovforslag om forenkling af den økonomiske styring. Samlet er der tale om et paradigmeskift med borgeren først.

 

Det skal kommunerne hurtigt i gang med at realisere. KL inviterer til fem temadage rundt om i landet, som skal give inspiration til at bruge forenklin-gen og den større frihed til at tilrettelægge en effektiv beskæftigelsesindsats, som skaber de bedste resultater. I borgernes og virsomhedernes øjne skal indsatsen give mening samt skabe sammenhæng og udvikling.

 

Formålet med temadagene er, at deltagerne
- opnår viden om de væsentlige elementer i den nye lovgivning og dens intentioner – et nyt forenklet kontaktforløb, ens regler om indsatsen, flere digitale løsninger og et nyt opfølgningskoncept,
- reflekterer over de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der følger med den større frihed, forenklede styring og skarpt fokus på resultater,
- får inspiration til, hvordan man strategisk kan gribe implementerings- og udviklingsopgaverne an.

 

Hvor og hvornår

Tirsdag den 11. december 2018, 9.30-16.00

 

Scandic Ringsted

Nørretorv 57, 4100 Ringsted

 

Målgruppe

Målgruppen er direktører, jobcenterchefer, udviklingskonsulenter og teamlederne fra beskæftigelsesområdet. Der kan deltage ca. 5 personer pr. kommune.

 

Pris

Deltagerbetalingen er 1.295,- eks. moms.

 

Tilmelding

Frist for tilmelding er den 23. november.

Alle tilmeldinger er økonomisk bindende.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - cava@kl.dk