Temadag - Medicinhåndtering og Delegation for borgere på sociale botilbud, København

Voksne borgere med nedsat funktionsevne, som bor i sociale botilbud modtager sundhedsfaglig behandling hver dag i form af fx medicinhåndtering, sårpleje, behandling for mave-tarmproblemer og smertelindring.

 

Der gælder et særligt sæt af regler, når kommunale medarbejdere på botilbud løser sundhedsfaglige opgaver, bl.a. for at undgå fejlbehandling. Mange botilbud er imidlertid ikke opmærksom på de krav, der stilles til fx kompetencer og journalføring, når medarbejdere løser sundhedsfaglige opgaver.

 

I foråret 2018 afholder KL 4 temadage omkring medicinhåndtering og delegation af sundhedsfaglig virksomhed på sociale botilbud for voksne med nedsat funktionsevne i hhv. Øst- og Vestdanmark.

 

Temadagene sætter fokus på de regler, der gælder for medicinhåndtering og sundhedsfaglig behandling, erfaringer med sikker medicinhåndtering, præsentation af de nye risikobaserede tilsyn, som gennemføres på sociale botilbud, samt kommunale erfaringer.

 

Pris: 750 kr. ex moms

Bemærk tilmelding er bindende.

 

København: Onsdag d. 14. og torsdag d. 15. marts 2018 (d. 14. marts er udsolgt)

Aarhus: Mandag d. 5. marts og tirsdag d. 6. marts 2018 (d. 5. marts er udsolgt)

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370