Temadag om kommunernes detailhandelsindsats (Kbh/Køge)

Temadag om kommunernes detailhandelsindsats

KL afholder temadag om hvordan man som kommune kan udvikle og styrke detailhandlen. Temadagen afholdes sammen med Torsten Bo Jørgensen, der er en af Danmarks førende eksperter i kommunernes strategiske arbejde med at udvikle en levende detailhandel. Der vil være oplæg fra kommuner der er lykkedes og gæsteeksperter, ligesom vi på en byvandring skal se konkrete eksempler på hvad man kan gøre, og hvordan man gør det, så det virker.

 

Programmet offentliggøres når det er endeligt på: kl.dk/erhvervsudvikling

 

Tid:

Onsdag den 6. november kl. 9:30-16

 

Sted:

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Nørregade 29, 4600 Køge

 

Pris for deltagelse:
1.995 kr.

 

Tilmeldingsfrist er torsdag den 31. oktober. Tilmelding er økonomisk bindende.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk