Styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes - fokus på sårbare (OBS! Omlægges til webinarer)

Det er efter aftale med Sundhedsstyrelsen blevet besluttet, at temaeftermiddagene omlægges til webinarer.

 

Med afsæt i Sundheds- og Ældreministeriets Diabeteshandlingsplan inviterer Center for Forebyggelse i praksis, KL, Danske Regioner og Diabetesforeningen til webinarer om styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes med særligt fokus på de mest sårbare borgergrupper.


Baggrund
Diabetesbehandlingen bygger i vid udstrækning på den enkeltes evne til at mestre sin sydom, hvorfor viden og handlekompetencer hos personer med diabetes er afgørende for mestring af sygdom. Sundhedsvæsenet har en vigtig opgave i at understøtte personer med type 2-diabetes i at kunne mestre egen sygdom, bl.a. gennem støtte, rådgivning og henvisning til de kommunale forebyggelsestilbud.

 

Formål
Formålet med webinarerne er at understøtte vidensdeling og formidling af viden om sygdomsmestring med fokus på særligt sårbare personer med type 2-diabetes med det mål at få viden til at virke i praksis på tværs af kommuner og almen praksis i de enkelte regioner. På webinarerne vil deltagerne få mulighed for at dele materialer og erfaringer i forhold til det valgte tema.


Indhold

 • Fagligt oplæg om særligt sårbare borgere/patienter med type 2-diabetes
 • Hvordan kan vi bedst samarbejde om at understøtte den sårbare borgers mestring af type 2-diabetes? 
 • Præsentation af den nye vidensportal v/ Videnscenter for Diabetes

Målgruppe
Webinarerne er målrettet diabetessygeplejersker, konsultationssygeplejersker i almen praksis samt kommunale hjemmesygeplejersker, ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med type 2-diabetes.

 

Tid, sted og tilmelding

Webinarerne bliver afholdt fem gange. Fokus for alle dagene er særligt sårbare borgeres mestring af type 2-diabetes. De enkelte webinarer har hver sin vinkling på emnet, og der er mulighed for at deltage på flere dage.

 

Webinaret varer fra kl. 14.30 til kl. 16.30. Tilmelding skal ske senest to uger før afholdelse.

 

Den 14. september 2020: Tema: Sygdomsmestring ved psykisk sårbare grupper

  • Fagligt oplæg ved Jette Ammentorp, professor, SDU og Sygehus Lillebælt

 

Den 23. september 2020: Tema: Sygdomsmestring hos etniske minoriteter

  • Fagligt oplæg ved Nana Folmann Hempler, ​Seniorforsker, SDCC

 

Den 19. oktober 2020: Tema: Sygdomsmestring til borgere/patienter med psykisk sygdom

  • Fagligt oplæg ved Christina August Buchholt Renstrøm, Centerchef, Steno Diabetes Center Sjælland

 

Den 20. oktober 2020: Tema: Sygdomsmestring hos etniske minoriteter

  • Fagligt oplæg ved Solveig Jansen, diabetessygeplejerske og Kamran Akram, overlæge, SDCC

  

Den 3. november 2020: Tema: Sygdomsmestring og social ulighed i sundhed

  • Fagligt oplæg ved Helle Terkildsen Maindal, professor i sundhedsfremme fra AU og SDCC

  

Det er gratis at deltage, da webinarerne er finansieret af Diabeteshandlingsplanen. Tilmeld dig her.

 

Til almen praksis tilbydes der refusion for tabt arbejdsfortjeneste jf. gældende takster – kontakt Anne Cederlund Rytter, Danske Regioner på email: acr@regioner.dk 

 

Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - pepl@kl.dk