Styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes - fokus på sårbare

Med afsæt i Sundheds- og Ældreministeriets Diabeteshandlingsplan inviterer Center for Forebyggelse i praksis, KL, Danske Regioner og Diabetesforeningen til temaeftermiddage om styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes med særligt fokus på de mest sårbare borgergrupper.


Baggrund
Diabetesbehandlingen bygger i vid udstrækning på den enkeltes evne til at mestre sin sydom, hvorfor viden og handlekompetencer hos personer med diabetes er afgørende for mestring af sygdom. Sundhedsvæsenet har en vigtig opgave i at understøtte personer med type 2-diabetes i at kunne mestre egen sygdom, bl.a. gennem støtte, rådgivning og henvisning til de kommunale forebyggelsestilbud.

 

Formål
Formålet med temaeftermiddagene er at understøtte vidensdeling og formidling af viden om sygdomsmestring med fokus på særligt sårbare personer med type 2-diabetes med det mål at få viden til at virke i praksis på tværs af kommuner og almen praksis i de enkelte regioner. På temaeftermiddagene vil deltagerne få viden og dele erfaringer om:

 

  • Fagligt oplæg om særligt sårbare borgere/patienter med type 2-diabetes
  • Hvad er udfordringsbilledet, og hvad er vores roller hhv. i almen praksis og i kommunerne? 
  • Hvordan kan vi bedst samarbejde om at understøtte den sårbare borgers mestring af type 2-diabetes? 
  • Sårbare gruppers mestring af type 2-diabetes og indsatser, der kan støtte målgrupperne i livet med diabetes samt præsentation af den nye vidensportal v/ Steno Diabetes Center Copenhagens Videnscenter 

Målgruppe
Temaeftermiddagene er målrettet diabetessygeplejersker, konsultationssygeplejersker i almen praksis samt kommunale hjemmesygeplejersker, ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med type 2-diabetes.

 

Tid, sted og tilmelding

Temaeftermiddagen bliver afholdt fem gange, én gang i hver af de fem regioner, og temaeftermiddagen er tiltænkt medarbejdere i den pågældende region. Fokus for alle dagene er særligt sårbare borgeres mestring af type 2-diabetes. De enkelte regioner har hver sin vinkling på emnet.

 

Programmet varer fra kl. 14.00 til kl. 17.30 med mulighed for kaffe og kage fra kl. 13.30. Der er mulighed for sandwich og netværk efter kl. 17.30. Tilmelding skal ske senest to uger før afholdelse.

 

Den 21. april 2020 i Region Syddanmark, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Tema: Sygdomsmestring til psykisk sårbare grupper

 

Den 5. maj 2020 i Region Hovedstaden, KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Tema: Sygdomsmestring og etniske minoriteter

 

Den 6. maj 2020 i Region Midtjylland, DGI-huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Tema: Sygdomsmestring og etniske minoriteter

 

Den 12. maj 2020 i Region Nordjylland, DGI Huset Nordkraft, lokale 6.8, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg

Tema: Sygdomsmestring og social ulighed i sundhed

 

Den 3. juni 2020 i Region Sjælland, Teaterbygningen, lokale: Musikcafeen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

Tema: Sygdomsmestring til borgere/patienter med psykisk sygdom

 

Det er gratis at deltage, og der tildeles pladser efter 'først til mølle'-princippet.Tilmeld dig her

 

Til almen praksis tilbydes der refusion for tabt arbejdsfortjeneste jf. gældende takster – kontakt Anne Cederlund Rytter, Danske Regioner på email: acr@regioner.dk 

 

Der er plads til 50 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - pepl@kl.dk