AFLYST! En styrket indsats for at fremme mental sundhed i socialfaglige tilbud

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i marts til temadage, der sætter fokus på, hvordan mental sundhed kan styrkes hos borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

ABC for mental sundhed

Der er en stigende opmærksomhed på betydningen af mental sundhed og trivsel for borgernes livskvalitet. Dette gælder også i kommunernes socialfaglige tilbud. Temadagen tager afsæt i projekter ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret indsats, der giver et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhedsfremme, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. Fællesskaber er afgørende for vores mentale sundhed, og mental sundhed kan styrkes gennem tre simple tilgange: Gør noget aktivt, gør noget sammen, og gør noget meningsfuldt.

 

Formål og indhold på temadagen

Formålet med temadagen er at drøfte potentialer og erfaringer med at fremme mental sundhed og trivsel, så borgerne i socialfaglige tilbud, uanset udgangspunkt, har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber. På temadagen drøfter vi potentialer og erfaringer med at styrke den mentale sundhed bl.a. gennem tværgående samarbejder i kommunen og gennem partnerskaber med civilsamfundet. Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

 

 

  • Betydningen af mental sundhed og udfordringer for borgere i socialfaglige tilbud
  • Erfaringer fra de deltagende kommuner ift. at arbejde med at fremme borgernes mentale sundhed
  • Potentialer og erfaringer fra partnerskabet ABC for mental sundhed ift. socialfaglige tilbud

  • Fælles drøftelse af, hvordan der kan skabes rammer, så flere borgere i social faglige tilbud kan få en hverdag med aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed

Målgruppe

Ledere, planlæggere og nøglemedarbejdere, der arbejder i kommunale socialfaglige tilbud, både i botilbud med bostøtte og i støtte- og kontaktpersonsordningen.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver afholdt to gange fra klokken 10.00 til klokken 15.00 med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30 Tilmelding skal ske senest to uger før afholdelse.

 

  • Den 25. marts 2020 i KL-Huset i København, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Den 26. marts 2020 i Sundhedshuset i Vejle, Vestre Engvej 51, indgang A, 4. sal, mødelokale 33, 7100 Vejle

Det er gratis at deltage, og der tildeles pladser efter 'først til mølle'-princippet. Der er plads til 35 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - pepl@kl.dk