Hvordan lykkes du i dine styregrupper?

Styregruppearbejde er en vigtig ledelseskompetence, da du medvirker til at skabe forandringer via projekter. Dårligt styregruppearbejde kan påvirke hele forretningen, hvis projekterne ikke lykkedes. Det er ofte meget krævende at være en del af en styregruppe i en kommune, hvor de primære opgaver er driftsopgaver.

 

Kurset giver nuværende og potentielle styregruppemedlemmer en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for at påtage sig det overordnede ansvar for digitaliseringsprojekterne. Med udgangspunkt i best practice og med øje for det politiske ”spil” fokuseres der på

styregruppens rolle og ansvar igennem et typisk projektforløb. Samt indblik i de kompetencer der er vigtige at have og mestre for at lykkedes som styrergruppemedlem.

 

KL afholder temadagen i samarbejde med Peak Consulting Group. Underviseren er Henrik Timm, Consulting Director. Projektdirektør

Peter Lykke Egelund fra KOMBIT deltager som special guest star med et oplæg om, hvorfor styregrupper er vigtige, og hvad man kan forvente af en styregruppe.

 

Kurset giver dig grundlæggende forståelse for styregruppearbejdet, ansvaret og forventninger. Herunder de udfordringer og faldgruber der kan forhindre at projekter leverer de ønskede gevinster inden for de aftalte rammer.

 

Kurset afholdes som et 1-dages intensivt kursus kl. 9.30-16.00. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - alb@kl.dk