Få et nyt perspektiv på stress og arbejdsfællesskaber

Få et nyt perspektiv på stress og arbejdsfællesskaber

Bliv klogere på resultaterne fra et stort forskningsprojekt om en ny vinkel på stress. På konferencen får du præsenteret helt nye dialogværktøjer, der er udviklet særligt til kommunale arbejdspladser.

 

Den 26. februar 2020 inviterer CBS og Fremfærd til konference om resultaterne fra forskningsprojektet ”Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress”.

 

Forskningsprojektet har udviklet og afprøvet dialogværktøjer, som giver ledere og medarbejdere mulighed for at arbejde med anerkendelse på nye måder som led i forebyggelse af stressrelateret sygefravær.

 

Projektet bygger på Pernille Steen Pedersens forskning om, hvordan skam og moralske konflikter kan være forbundet med stressrelateret sygefravær. Projektet er et partnerskab mellem Fremfærd, CBS og tre kommuner: Skanderborg, Rudersdal og København.

 

På konferencen vil Pernille Steen Pedersen præsentere de materialer og forebyggelsesværktøjer, hun har udviklet, og deltagende arbejdspladser og kommuner vil dele deres erfaringer med materialet.

 

Forebyggelsesværktøjerne består bl.a. af hæfter og dialogkort og er udviklet til brug på kommunale arbejdspladser. Gennem arbejdet med værktøjerne får I som arbejdsplads ny viden om hinanden og en indgang til at blive klogere på jeres forskellige reaktioner på stort arbejdspres.  

 

På konferencen vil du få mere at vide om:

  • Hvordan skam og mangel på anerkendelse kan spænde ben for et godt arbejdsmiljø
  • Hvordan nye dialogværktøjer giver blik for sammenhængen mellem stress og skam og et sprog for at tale om det, der er svært
  • Hvordan ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen ved hjælp af nye dialogværktøjer
  • Hvordan forskning om stress og skam kan bringes tættere på praksis
  • Hvad kommuner og arbejdspladser har fået ud af at udvikle og afprøve de nye materialer og værktøjer

Program

Kl. 13.00 – 13.15: Velkomst ved rektor på CBS, Nikolaj Malchow-Møller og introduktion til dagens program

Kl. 13.15 – 14.15: Præsentation af værktøjerne ”En oplyst anerkendelsesrejse – nyt perspektiv på stress” og forskningen bag, ved Pernille Steen Pedersen, PhD, post.doc, CBS

Kl. 14.15 – 14.30: Pause og networking

Kl. 14.30 – 15.15: Erfaringer med dialogværktøjer – hvad kan dialogværktøjet i forhold til en kollektiv forebyggelse af stress på arbejdspladsen? - diskussion med repræsentanter fra Rudersdal og Skanderborg kommuner og arbejdspladser.

Kl. 15.15 – 16.00: Paneldiskussion, perspektiver på samarbejdet mellem forskning og praksis, når det gælder ledelse, kerneopgave og arbejdsfællesskaber – hvordan kan forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø omsættes til handlingsanvisninger på arbejdspladserne - hvad skal arbejdspladserne være opmærksomme på for at få værktøjer og metoder til at virke?

 

Panel:

  • Ulrik Gensby, forsker, Ph.d. hos TeamArbejdsliv, forfatter til bog om arbejdsmiljøforskningen og dens anvendelse i praksis
  • Ole Henning Sørensen, Chefkonsulent fra forskning-til-praksis-området, NFA, tidligere SPARK-konsulent og forsker
  • Michael Pedersen, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
  • Niels Åkerstrøm Andersen, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
  • Charlotte Biil, PhD studerende, MPA, CBS

 

Tid og sted:

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 13-16

CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg

Tilmelding skal ske senest den 19. februar 2020

 

Det er gratis at deltage, og de 600 pladser bliver fordelt efter først til mølle.

Undervejs vil der være kaffe og te, vand, frugt og kage.

 

Deltagerkreds:

Konferencen henvender sig til kommunalt ansatte, fx ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, HR-konsulenter, ansatte og politisk valgte i de faglige organisationer samt studerende og ansatte fra CBS.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - niro@kl.dk