Skolen som arena for at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge

Center for Forebyggelse i praksis inviterer i februar til temadage, der med skolen som arena sætter fokus på samarbejdet på tværs af fagområder for at øge fysisk aktivitet blandt børn og unge.

 

Fysisk aktivitet, læring, trivsel og sundhed

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun én ud af fire 11-15-årige er fysisk aktive minimum den time om dagen, som bliver anbefalet. Skolen som arena er én af mange veje til at fremme børn og unges glæde ved at være fysisk aktive. Samtidig understøtter fysisk aktivitet læring og giver muligheder for en motiverende og varierende skoledag.

 

Mange kommuner har allerede et øget fokus på at fremme elevernes fysiske aktivitet, og temadagen tager afsæt i disse erfaringer inden for to emner. Dels hvad der skal til for at understøtte, at eleverne er mere fysisk aktive i løbet af skoledagen, dels hvilke muligheder, der ligger i den åbne skole for at knytte tættere bånd til lokale idrætsforeninger, som kan give flere børn lyst til at dyrke idræt i fritiden.

 

Formål og indholdet på temadagen

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om samarbejdet på tværs af fagområderne skole, sundhed og fritid for at fremme fysisk aktivitet hos børn og unge. Hvilke rammer skal være tilstede i kommunen og på skolerne for at understøtte de 45 minutters aktivitet som en del af skoledagen og en bedre inddragelse af idrætsforeninger via den åbne skole? Temadagen veksler mellem faglige oplæg og fælles drøftelser blandt deltagerne:

 

    • Oplæg om skolen som arena for bevægelsesaktiviteter og inkluderende fællesskaber, der giver alle børn glæde ved fysisk aktivitet v/ Lars Breum Christiansen, lektor, Syddansk universitet
    • Erfaring fra kommune, der har arbejdet strategisk med at implementere mere fysisk aktivitet i løbet af skoledagen og at inddrage lokale idrætsforeninger
    • Drøftelse af, hvad der skal til i kommunen og på de enkelte skoler for at lykkedes med en fysisk aktiv skoledag, der fremmer elevernes læring, trivsel og sundhed. Hvordan understøtter fagforvaltningerne bedst en forandring på skolerne? Hvilken rolle har fagområderne skole, sundhed og fritid, og hvordan samarbejder vi om opgaven?
    • Hvordan kan indsatsen for den bevægelsesfremmende skole styrkes i egen kommune – udfordringer og potentialer

Målgruppe

Temadagen er målrettet ledere og konsulenter inden for kommunernes skole-, sundheds- og fritidsområder. Vi opfordrer til, at der deltager flere fagområder fra samme kommune for også at kunne afsøge nye muligheder for samarbejde på tværs.

 

Led i Den Nationale Diabeteshandleplan

Temadagen udbydes som del af Den Nationale Diabeteshandleplan, hvor Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen 'Børn og unges sundhed og trivsel – anbefalinger til kommuner'. Anbefalinger fra publikationen inddrages på temadagen.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver holdt to gange fra klokken 10.00 til klokken 15.00 med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30 Tilmelding skal ske senest to uger før afholdelse.

 

  • Den 26. februar 2020 i Vejle, DGI-huset, Willy Sørensen Plads 5, 7100 Vejle
  • Den 28. februar 2020 i København, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Det er gratis at deltage. Der er plads til 35 deltagere på hver af temadagene, og pladser tildeles efter 'først til mølle'-princippet. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - pepl@kl.dk