Begynderkursus i budgettering af skat og udligning - Kurset er fuldt booket. Du kan skrive dig på venteliste. Klik på tilmelding

På kurset vil vi introducere deltagerne til de væsentligste overvejelser til kommunens budgettering af skatter og tilskud med det formål, at deltagerne efter kurset er klædt på til at lægge et basalt budget for indtægterne fra skatter og tilskud. Omdrejningspunktet for kurset er, at deltagerne lærer grundlæggende at anvende KL's skatte- og tilskudsmodel og forstår principperne bag modellen.

 

Det er en forudsætning, at hver deltager medbringer en bærbar pc, som kan tilsluttes kursusstedets trådløse internet, og som kan køre KL's skatte- og tilskudsmodel. Ipads o.l. vurderes ikke at være tilstrækkelige hertil. For medarbejdere, som aldrig tidligere har brugt modellen, vil det desuden være nødvendigt med forarbejde i egen kommune, bl.a. med at tilmelde sig modellen og finde relevante data for kommunen til modellen.

 

Kursets undervisere er KL's medarbejdere på området, Mette Rosenbeck og Per Schollert Nielsen, som til daglig rådgiver kommunerne i at budgettere skatter og tilskud, og som forestår KL's interessevaretagelse på området.

 

Kurset afholdes fra 20. marts kl. 9.30  - 21. marts kl. 16.00 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg. Prisen er inkl. al forplejning og overnatning.

 

Du kan få yderligere information om kurset ved at henvende dig til en af underviserne:

Mette Rosenbeck, mtr@kl.dk, 3370 3795

Per Schollert Nielsen, psn@kl.dk, 3370 3385

 

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb den 30. januar 2018. Dog kan pladsen overdrages til en anden medarbejder efter tilmeldingsfristen. Har du spørgsmål til selve tilmeldingen kan du kontakte Lise Wolff, lnn@kl.dk, 3370 3218.

 

 

 

Hotel Hesselet - Christianslundsvej 119 - 5800 - Nyborg - 65313029