Temadag om bedre samarbejde med ungdomsuddannelser om unges sundhed

 

Formål med temadagen

Formålet med temadagen er at give input og dele erfaringer om, hvordan samarbejdet med ungdomsuddannelser kan styrkes for at fremme unges muligheder for at trives, leve sundt og gennemføre deres uddannelse.

 

 

Målgruppe

Ansatte i kommunen med ansvar for at koordinere kommunens indsats til at fremme unges sundhed og trivsel, fx ledere og konsulenter inden for sundhed, ungerådgivning og SSP. Temadagen er rettet mod kommuner, men I er meget velkomne til at invitere jeres samarbejdspartnere fra ungdomsuddannelserne med.

 

Hjemmeopgave

For at kunne få det bedste udgangspunkt for temadagens erfaringsudveksling og drøftelse bedes deltagerne svare på en lille hjemmeopgave, der giver overblik over, hvilke ungdomsuddannelser, der er i kommunen, og hvordan samarbejdet er med dem. Opgaven sendes til deltagerne 2 uger før temadagen.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver holdt to gange:


• Fredag den 25. maj i København, Kulturhuset Islands Brygge. 2300 København S. TILMELDING TIL VENTELISTE
• Onsdag den 30. maj i Middelfart, Middelfart Produktionsskole, Toftegaardvej 7, 5500 Middelfart

 

Der er mulighed for tilmelding til temadagen her. 

 

Temadagen er fra klokken 10:00-15:00, med mulighed for morgenmad fra klokken 9:30. Tilmelding senest to uger før afholdelse.

Deltagelse i temadagen er gratis. Der er plads til 30 deltagere på hver af temadagene, og pladserne tildeles efter 'først til mølle princippet'. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

Kontaktpersoner:

 

Karen Eriksen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, kae@kl.dk

 

Lisbeth Holm Olsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, llo@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370