Røgfri udearealer – hvor børn og unge færdes

Center for Forebyggelse i praksis og Kræftens Bekæmpelse afholder i april 2 temadage om arbejdet med at indføre røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes

 

Introduktion til hvad dagen handler om og formålet

Temadagen tager afsæt i KL's inspirationskatalog Røgfri Udearealer og handler om etablering af røgfri uderum udvalgte steder i byrummet, hvor børn og unge færdes, fx på legepladser, idrætsanlæg, ved busstoppesteder og foran ungdomsuddannelser. Der vil være fokus på både de interne samarbejdsprocesser i kommunen, der er nødvendige for at få opbakning til indsatserne og helt konkrete ideer til, hvordan det kan gøres.

 

Indholdet af temadagen

Temadagen veksler mellem fælles drøftelser og gruppearbejde ud fra egen case. Vi vil komme omkring:

  • Introduktion til inspirationsmaterialer om røgfri udearealer, fra KL og Kræftens Bekæmpelse
  • Drøftelse af det interne samarbejde i kommunen med Teknik- og Miljøområdet og Kultur- og fritidsområdet
  • Erfaringer fra kommuner om etablering af røgfri udearealer
  • Det fremadrettede arbejde i egen kommune

 

Målgruppe

Ledere og konsulenter i kommuner, der har interesse i at styrke det tobaksforebyggende arbejde. I er velkomne til at deltage med repræsentanter fra flere fagområder og forvaltninger, fx sundhed, teknik og miljø samt kultur og fritid.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver holdt to gange fra klokken 10-15, med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30 Tilmelding senest to uger før afholdelse. Der er mulighed for tilmelding til temadagen her.

  • Den 25.04.19 Kolding Uddannelsescenter (KUC), Ågade 27, 6000 Kolding
  • Den 29.04.19 KL huset, Weidekampsgade 10, 2300 KBH. S.

 

Det er gratis at deltage, og der tildeles plader efter 'først til mølle princippet', og plads til 30 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk