Konference om rekruttering og kompetencer i ældre- og sundhedssektoren den 2. december 2019

Kommunerne ser rekruttering i sundheds- og ældresektoren som en af de større udfordringer de kommende år.

 

KL afholder derfor konference om rekruttering og kompetencer i sundheds- og ældresektoren, med en bred tilgang til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling i sundheds- og ældresektoren.

 

På konferencen temasætter de centrale aktører udfordringerne og løsningerne på rekruttering, fastholdelse og kompetencer fra kommunernes, fagenes og skolernes vinkel.

 

Du vil også blive præsenteret for en række praksisnære indsatser fx:

  • Hvilken rolle har kommunerne som uddannelses- og læringssted?
  • Hvilke kompetencer skal kommunerne have for at løse fremtidens opgaver?
  • Hvordan tiltrækker og fastholder kommunerne den ønskede arbejdskraft?
  • Hvad betyder digitaliseringen og brugen af velfærdsteknologi?
  • Hvordan samarbejder vi med uddannelsesinstitutionerne?
  • Hvordan fastholder vi medarbejderne?

Vel mødt!

 

Hvornår

2. december 2019 kl. 09.00-15.30

 

Hvor

Nyborg Strand

 

Hvem

Ledere (Hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre)

Sundheds-og Ældre direktører

Sundheds- og Ældrechefer

HR-chefer

Udviklingssygeplejersker

Kliniske vejledere

Uddannelseskonsulenter (for SSA/SSH)

Udviklingskonsulenter

Uddannelsesinstitutioner

 

Tilmelding

Bemærk at ved tilmelidng skal der vælges to sessioner, pr deltagere. Du kan orientere dig om sessionernes indhold på fanen "plancher og program".

 

Stand

Ønsker I som virksomhed, kommune eller organisation at præsentere jeres projekter eller produkter for konferencens deltagere på en stand på KL's rekruttering og kompetence i sundheds- og ældresektoren 2019, så læs mere på siden: https://tilmeld.kl.dk/konference-rekruttering-stand 

 

 

Kontakt vedr.:

Faglig del:

Catrine Granzow Holm, konsulent, cagh@kl.dk, 3370 3703

Anne-Sofie Fischer Petersen, konsulent, asfp@kl.dk, 3370 3700

 

Praktisk del:

Mie Sofie Nielsen, KL - misn@kl.dk - 3370 3435