Kommunaløkonomisk råderum 2019

Kommunaløkonomisk Råderum 2019: Hvordan kan man frigøre mere tid til kerneopgaven og skabe luft i budgettet til lokale prioriteringer?

 

I alle landets kommuner arbejdes der med at skabe råderum. Der anvendes mange greb i jagten efter mest mulig tid til kerneopgaven, høj faglig kvalitet og rum til politiske prioriteringer. KL’s konference ’Kommunaløkonomisk Råderum 2019’ stiller skarpt på, hvordan forskellige samarbejdsformer på tværs af den kommunale, offentlige og private sektor kan skabe råderum i kommunernes opgaveløsning og økonomi.

 

Så sæt kryds i kalenderen d. 28. november og glæd dig til en begivenhedsrig dag!

 

Du kan bl.a. se frem til inspirerende og praksisnære eksempler på, hvordan man kan arbejde med råderum på velfærdsområderne. Der vil være kommunale oplægsholdere på både direktions-, leder- og medarbejderniveau, som formidler, hvordan de er lykkedes med at skabe råderum, samt hvilke udfordringer de er stødt på i processen. Derudover vil der være oplæg fra Claus Ørum Mogensen, kontorchef i KL’s Økonomiske Sekretariat samt Søren Obed Madsen, der forsker i implementering ved CBS og Professionshøjskolen Absalon.

Som deltager får du inspiration til konkrete metoder og viden om, hvordan de kan implementeres og anvendes i praksis.

 

Til Kommunaløkonomisk Råderum kan du bl.a. høre om følgende temaer:

  • Kommunale udfordringer og muligheder for råderum
  • Hvordan der skabes råderum gennem samarbejde
  • Styring og faglig ledelse på det specialiserede socialområde
  • Tildelingsmodeller til specialundervisning
  • Den digitale kommune
  • Fremtidens økonomifunktion og dens rolle
  • Takster og specialundervisning - hvad får vi for pengene?
  • Svenske erfaringer og danske data viser vej til råderum på ældreområdet
  • Hvordan implementerer vi de gode råderumsforslag? Fra analyse og strategi til handling og forandring

I programmet kan du læse mere om de enkelte programpunkter ved at klikke på dem.

 

Vi glæder os til en spændende dag med masser af dialog mellem deltagere, oplægsholdere og moderatorer. 

 

Kommunaløkonomisk Råderum 2019 afholdes på Comwell Kolding d. 28. november. 

 

Du skal deltage i konferencen, hvis du er chef, leder, økonomisk medarbejder eller udviklingskonsulent og arbejder med at skabe råderum ved at omstille den eksisterende drift i din kommune. Formålet er at give inspiration til alle dem, der arbejder med økonomisk styring og omstilling på de store velfærdsområder.

 

Du kan kontakte specialkonsulent Julie Bak (juba@kl.dk), hvis du har spørgsmål til programmet eller chefsekretær Lone Sørensen (loe@kl.dk), hvis du har spørgsmål til det praktiske.