Kommunaløkonomisk råderum 2018 - i et 3 årigt perspektiv

Der er generelt gode udsigter for dansk økonomi i disse år. Alligevel befinder velfærdsproduktionen og den offentlige sektors økonomi sig i et krydspres mellem strukturelle og demografiske forandringer samt forventninger om stigende kvalitet i velfærden. For chefer og økonomiske medarbejdere i alle forvaltninger er dette et vilkår, der medfører et behov for, at der hele tiden skabes råderum ved at omstille den eksisterende drift. Budgettet vedtages i oktober, og i november og december lægges rammerne for budget 2020, som er et unikt år i forhold til at se budgettet i et længere perspektiv. Hvilke opgaver skal i spil til økonomisk analyse, og hvilke procedurer skal der arbejdes efter i 2020?

 

Med konferencen "Kommunaløkonomisk råderum 2018 – i et 3 årigt perspektiv" ønsker KL at give inspiration til alle dem, der arbejder med økonomisk styring og omstilling på de store velfærdsområder. Vi kaster et trawl ud efter de gode eksempler og erfaringer fra det budget, der netop er vedtaget i oktober, så alle kan få inspiration til arbejdet med effektiviseringer og økonomisk råderum i et 3 årigt perspektiv.

 

Du kan bl.a. møde:

 

- Kasper Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune

- Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune.

- Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør, Syddjurs Kommune

- Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør, Halsnæs Kommune

- Christine Brochdorf, kommunaldirektør, Furesø Kommune

- Tom Stefan Ahmt, kommunaldirektør, Aabenraa Kommune

- Bo Panduro, Partner hos Index100

- Jan Milandt, direktør i Frederikssund Kommune

 

Hvor og hvornår?

Konferencen afholdes d. 6. november 2018 i Odeon Odense.

 

Deltagerprisen er 1950 kr. ekskl. moms og tilmelding er bindende. Der er frist for tilmelding d. 29. oktober.

 

Tilmeld dig her eller via fanen foroven.

 

Kontakt:

Har du spørgsmål til konferencen så kontakt konsulent Julie Bak (juba@kl.dk). Har du spørgsmål til tilmelding, kontakt da chefsekretær Lone Sørensen (loe@kl.dk).

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370