Bliv en del af KL's nye råderumsnetværk

Bliv en del af KL’s råderumsnetværk 2020! Her får kommunerne mulighed for at understøtte deres råderums- og effektiviseringsarbejde gennem facilitering af netværk på tværs.

 

Netværket har til formål at understøtte kommunernes kontinuerlige arbejde med at skabe økonomisk råderum i hverdagen. På netværket får deltagerne den nyeste viden, konkret inspiration fra andre kommuner og videnspersoner samt nye værktøjer til dels at gentænke eksisterende effektiviseringsinitiativer, og dels at finde nye veje.

 

Derudover giver netværket deltagerne et fortroligt rum til at arbejde med egne igangsatte effektiviseringsprojekter med henblik på, at få feedback og inspiration fra de øvrige deltagere til det videre arbejde og netværksdannelse.

 

Indhold i møderne

På møderne vil der være en fast oplæg med ”Nyt fra KL”, og det vil derudover være muligt at:

  • Drøfte styringsudfordringer på det specialiserede børne og voksenområde og mulige greb, metoder, cases og analyser med henblik på at understøtte styringen og kvalitetsudviklingen
  • Drøfte økonomi – og budgetmodeller, som understøtter tværgående løsninger, investeringsmodeller, og rehabilitering etc.
  • Drøfte fremtidens økonomifunktion, herunder opgaver, roller, kompetencer etc.
  • Arbejde med analyser, som fx den borgerrettede arbejdstid, antallet af medarbejdere pr. brugere, visitationsmodeller, på udvalgte områder, som fx ældreområdet
  • Analyse og drøftelse af specialundervisningsområdet, hvilke incitaments – og økonomimodeller understøtter inklusionsdagsorden m.m.
  • Vidensdeling om hvordan der skabes fornyet inspiration og ejerskab i forbindelse med det årlige budgetarbejde og udvikling af råderumsinitiativer
  • Kommuneoplæg omkring styringsanalyser på udvalgte velfærdsområder
  • Eksterne inspirationsoplæg om metoder og værktøjer, som kan understøtte udviklingen af den kommunale styringsramme.

 

Målgruppe for netværket

Netværket er tiltænkt som et mødested for økonomimedarbejdere, udviklingskonsulenter eller budgetkoordinatorer, der kan bruge netværket til inspiration og sparring for deres konkrete arbejde med at skabe råderum. Hvis den enkelte kommune vurderer, at netværket er relevant for andre typer af medarbejdere, er de også velkomne til at tilmelde dem.

 

Mødedatoer og tidspunkt

Råderumsnetværket vil mødes:

 

Øst: 25. februar, 20. maj, 17. september og 17. december 2020

Vest: 27. februar, 14. maj, 24. september og 10. december 2020

Program fra klokken 9.30-15.

 

Tilmelding

Tilmeld dig og din kollega under fanebladet "tilmelding". Tilmeldingen er bindende. I kan efter aftale med KL overdrage pladser til andre kolleger.

 

Pris

4000 kr. pr. kommune for 1 års medlemskab (4 møder).

 

Der kan deltage 2 personer fra hver kommune til hver af de 4 møder.

 

Sted

ØST: KL-huset. Weidekampsgade 10, 2300 København S

VEST: Best Western ToRVEhallerne, Fiskergade 2, 8, 7100 Vejle

 

For mere information kontakt: Programchef Jane Møller Pedersen på 3370 3836 eller JMP@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk