Få viden om og inspiration til at udvikle og organisere skoledagen

Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL inviterer skoler og forvaltninger til en inspirationsdag om ny organisering af skoledagen.

Målet om en mere motiverende og varieret skoledag giver anledning til at gentænke planlægning og organisering af skoledagen. Det rører ved strukturer som klasser, fag og lektioner, som har været faste grundpiller i skolen i mange år. Det er en spændende, men også svær øvelse at tage fat på for ledelse og medarbejdere i skolen. Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL har udgivet en række materialer og holdt flere arrangementer om temaet. Erfaringen er, at den formidlingsform, der giver størst effekt og inspiration, er workshops med mulighed for gensidig sparring.

 

På inspirationsdagen vil der være oplæg fra skoler, som har høstet erfaringer med nye måder at organisere skoledagen på, og deltagerne får mulighed for gensidig sparring om, hvordan man konkret kan udvikle en ny praksis og nye måder at organisere skoledagen. Der vil både være fokus på praktiske spørgsmål omkring skemalægning, lokaler mv., på konkrete indholdselementer, kulturforandring, når man skal arbejde på nye måder og på kommunikation med fx forældre.

 

Hvis der er interesse for det, vil inspirationsdagen kunne følges op med gensidige besøg skolerne imellem og fælles refleksioner over, hvordan ny organisering kan bidrage til at øge elevernes læring og trivsel.

 

Dato: onsdag den 28. februar 2018

 

Tidspunkt: kl. 09.00-15.45

 

Sted:

DGI Huset Aarhus

Værkmestergade 17

8000 Aarhus C

 

Tilmeldingsfrist

14.02.2018

 

Pris: 725,- eksl. moms

 

Betalingsform: EAN

DGI Huset Aarhus - Værkmestergade 17 - 8000 - Aarhus C - 33703370