Temadag om ny ferielov

Ferieloven ændres med virkning fra den 1. september 2020, men har allerede virkning på den gamle ferielov fra den 1. september 2019. Overgangen til den nye ferielov medfører en række problemstillinger, som kommunen skal være opmærksomme på. Ikke mindst relateret til kommunens økonomi.

 

Formålet med temadagen er at give et overblik over den nye ferielovs økonomiske problemstillinger for kommunerne. Herunder at lægge op til en drøftelse om, hvordan man som kommune kan håndtere ændringerne.

 

Temadagen er målrettet konsulenter og chefer, der har ansvar for håndteringen af de økonomiske følger af den nye ferielov. På temadagen vil det være muligt at blive klogere på nedenstående elementer relateret til den økonomiske styring:

  • Økonomiske problemstillinger som følge af ny ferielov
  • Indbetalinger til LD Fonden
  • Strategier for afregning af indefrosne feriemidler
  • Afledte konsekvenser for lønbudgetter
  • Håndtering i kontoplanen

Programmet for temadagene udsendes inden udgangen af november, og KL forventer at udsende en vejledning om de økonomiske problemstillinger i forhold til den nye ferielov forud for temadagene.

 

Temadagen varer en halv dag bestående af oplæg og drøftelser. Der holdes to parallelle kurser, ét i Kolding og ét i København:

 

Den 11. december 2019 kl. 09:00-13:00 på Kolding Kommune Uddannelsescenter (KUC), Ågade 27, 6000 Kolding

Den 18. december 2019 kl. 09:00-13:00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København

 

Undervisere/oplægsholdere:

Konsulenter fra KL's økonomiske sekretariat.

 

Tilmeldingsfrist:

Den 6. december 2019.

 

Pris:

495,- kr. + moms

 

Øvrigt:

Der optages maksimalt 100 deltagere på hver af de to temadage. Af hensyn til denne begrænsning henstilles til, at der for hver kommune maksimalt tilmeldes tre deltagere.

 

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller betaling, eller ønsker flere deltagere fra samme kommune så kontakt Steffen Mølgaard Jensen, STMH@kl.dk, tlf. 3370 3429.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk