KLs journaliseringsnetværk 2019

Arbejder du med kvaliteten af journaliseringen i din kommune, fx som ESDH-superbruger eller digitaliseringskonsulent? Giver du support til dine kolleger i deres brug af KLE? Savner du at sparre med andre i samme funktion?

 

Alle kommuner er underlagt journaliseringspligt efter offentlighedsloven og skal desuden opfylde en række dokumentationskrav. Journalisering er derfor et vigtigt fundament - både for sikring af kommunens dokumentation og for den interne vidensdeling og administration. KL Emnesystematik (KLE) indgår som et vigtigt redskab i den systematiske journalisering i hele den kommunale forvaltning og bidrager til sikker myndighedsdrift og effektiv administration.

 

Men selv om kommunerne har fokus på korrekt og rettidig journalisering, kan der stadig være udfordringer og tvivlsspørgsmål forbundet med arbejdet, ikke mindst hos medarbejdere i centrale funktioner som ESDH-superbrugere og ESDH-konsulenter.

KL tilbyder derfor et journaliseringsnetværk, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring i arbejdet med journalisering og dokumenthåndtering i et fortroligt rum.

 

Indhold og form

Netværksmøderne er heldagsmøder, som indeholder oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops – alt sammen med fokus på deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Deltagerne vil selv få mulighed for at holde oplæg, ligesom der vil være oplæg fra KL-medarbejdere og eksterne specialister.

Indholdet af de enkelte netværksmøder vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne.

 

Netværket afholdes både i Jylland og på Sjælland, og hvert netværk mødes to gange samt til en fælles netværkskonference. Første møde vil være et netværksmøde, som afholdes i marts 2019. Andet møde vil være i oktober 2019. I november 2019 afholdes en fælles netværkskonference, med deltagelse af både netværket fra Jylland og Sjælland samt eksterne oplægsholdere.

Der vil desuden blive oprettet en netværksgruppe på en online platform, hvor deltagerne kan fortsætte diskussionen mellem møderne, i dialog med KL.

 

Målgruppe

Kommunalt ansatte, der har en central, koordinerende eller understøttende rolle i forhold til journalisering, sagsdannelse og dokumenthåndtering. Det kan eksempelvis være ESDH-superbrugere, ESDH-konsulenter eller digitaliseringskonsulenter.

 

Pris for deltagelse:

Da 1. netværksmøde afholdes i starten af marts, vil prisen for deltagelse efter 7. marts være kr. 3.975,- ekskl. moms. Prisen dækker detagelse og forplejning til et regionalt netværksmøde i efteråret 2019 og den fælles netværkskonference i slutningen af 2019.

 

 

Spørgsmål

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@ kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til informationsarkitekt Joachim Eriksson på joe@kl.dk eller på telefon 61143783

 

Tilmelding til netværket skal ske senest tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 12.00

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk