KL's Netværk for RPA & Automatisering

Målgruppe og formål

Systematisk digitalisering af kommunale arbejdsopgaver er en vedvarende opgave i kommunerne og har været det i mange år. Alligevel er der fortsat en lang række opgaver, som løses mere eller mindre manuelt. Det kan være, fordi de nuværende it-løsninger er utilstrækkelige, at der mangler snitflader, eller at opgaverne er for små til at ny-udvikle eller tilpasse eksisterende it-systemer. Robotic Process Automation (RPA) giver mulighed for at automatisere nogle af de manuelle processer og flere kommuner har allerede gjort sig erfaringer med teknologien.

 

Opstart i april

I foråret 2018 opstartes KL's netværk for RPA & Automatisering. Netværket henvender sig til de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være fagprofessionelle som står for opsætning og konfiguering af robotterne. Men det kan også være medarbejdere for fagområderne som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere og automatisere arbejdsgange.

 

Inspirationsoplæg og videndeling

Netværksmøderne vil bestå af inspirationsoplæg fra fagfolk og specialister som arbejder med RPA- og andre automatiseringsteknologier. Der vil ligeledes være oplæg om cases fra både kommuner og private virksomheder, som arbejder med RPA-teknologi og automatisering. På netværksmøderne vil KL løbende dele viden fra de fælles RPA-analyser og projekter som bliver gennemført. Tim Daniel Hansen fra Droids Agency faciliterer netværket og bidrager med viden og erfaringer de projekter som han aktuelt arbejder på. 

 

 

Praktiske informationer

 

- Netværket mødes 3 gange i løbet af 2018 i hhv. København, Odense og Horsens.

 

- Netværket har første møde i KL-huset i København d. 8. maj 2018. Andet møde vil være i Odense d. 5. september og tredje møde er i Horsens d. 28. november 2018.

 

- Netværket oprettes kun ved minimum 20 deltagere.

 

- Pris for deltagelse i 2018 er 4000kr per deltager.

 

 Mere information om, hvor møderne afholdes såvel som tid og program følger.

 

Spørgsmål rettes til ebwi@kl.dk.

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370