Tilmelding til KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

KL-netværk for sundheds- og ældrechefer 

KL-netværk for sundheds- og ældrechefer drives og faciliteres af KL.

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne fx ift. forventninger til kommunerne om samarbejder og standardisering.

Netværket vil også være en ramme for at drøfte kommunal praksis. Temaerne kunne for eksempel være:

  • Organisatoriske udfordringer, fx rammer for lægeligt samarbejde eller for opgavevaretagelse i bl.a. hjemmesygeplejen.
  • Styring, fx muligheder for afgrænsning af opgaveglidning eller data som styrings- og kvalitetsværktøj.
  • Faglige temaer som har særligt fokus i den nationale dagsorden for sundhedsvæsenet bl.a. medicin- og hygiejneområdet, som har vist sig særligt aktuelle i forbindelse med corona-situationen i Danmark.

Kommunerne forventes at bidrage aktivt til planlægning og afvikling af møderne. I forbindelse med tilmelding til netværket vil der være mulighed for at prioritere tre emner, der ønskes belyst og drøftet i netværket.

For at sikre optimale rammer for vidensdeling og sparring og give deltagerne mulighed for at mødes med ledere fra andre kommuner end dem, de normalt møder i klyngeregi, sundhedsaftaleregi m.v., vil netværket, afhængig af tilmeldingerne, blive opdelt i to grupper.

I forbindelse med netværket introducerer KL desuden et digitalt netværksforum (yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

Praktisk information om netværket for sundheds- og ældrechefer:

Møderne er planlagt som følger:

  • Den 25. november 2020 - virtuelt møde -  kl. 10-16 - Program for dagen tilgængeligt her
  • Den 9.. marts 2021 i DGI Århus – kl. 10-16
  • Den 20. april 2021 i DGI Århus - kl. 10-16
  • Den 10. juni 2021 i KL-huset, København – kl. 10-16

Bemærk venligst at møderne henholdsvist d. 10. marts, samt 21. april 2021 kun bliver aktuelt såfremt antallet af deltager nødvendiggører at opdele netværket i to grupper. I dette tilfælde vil deltagerne, snarest muligt efter tilmeldingsfristen, modtage besked om hvilken dag den pågældende gruppe mødes.

Chefkonsulenter Karen Marie Myrndorff og Jacob Meller Jacobsen er ansvarlige for netværket og kan kontaktes på følgende mailadresser:

Karen Marie Myrndorff - KMM@KL.DK
Jacob Meller Jacobsen - JCC@KL.DK

Såfremt der skulle opstå nogle spørgsmål eller tilsvarende, kan student Louise Kaarsted kontaktes på mail: LOKA@kl.dk eller telefon: 40 42 50 09.

Pris og tilmelding

Prisen for at deltage i netværkets fire møder er 8995 kroner. Tilmeldingsfristen er d. 19. november 2020.

 

Tilmeldingen til netværket er bindende og vi håber, at du har mulighed for at deltage i alle fire møder.

Som følge af COVID-19 har KL stor fokus på sikkerheden. Netværket vil derfor blive afholdt under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer, der lever op til myndighedernes retningslinjer.  Hvis vi er nødsaget til at aflyse netværket, vil deltagerne få det fulde beløb refunderet.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt student Sebastian Swane Abildgaard, mail: ssab@kl.dk, telefon: 30 24 99 79