KL-netværk for kommunale konsulenter på sundheds- og ældreområdet

UDSOLGT! Men...
Alle pladser i netværket er udsolgt, men da der har været så stor efterfølges har vi fået mulighed for at oprette et ekstra netværk. Du kan læse mere om det her og tilmelde dig: https://tilmeld.kl.dk/netvaerk-konsulenter2/


Om netværket

KL-netværk for kommunale konsulenter på sundheds- og ældreområdet drives og faciliteres af KL.

 

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser på sundheds- og ældreområdet med fokus på de heraf afledte konsekvenser for konsulenternes opgaver og den kommunale praksis.

 

Omdrejningspunktet for netværket er udvikling af det nære sundhedsvæsen. Vi vil få flere og flere borgere med behov for pleje og hjælp, vores borgere bliver udskrevet tidligere og kommer hjem med mere komplekse problemstillinger, og vi ser en stadig strøm af opgaver, som det forventes, at vi kan løse. Gennem oplæg og drøftelser tager fat i nogle af de konkrete faglige problemstillinger. Samtidig vender vi blikket mod, hvad disse problemstillinger fordrer på den organisatoriske bane, og hvordan vi kan arbejde med det.

 

En del af programmet på netværksmøderne vil være fastlagt på forhånd med inspirerende oplægsholdere, eksempler fra virkeligheden og besøg i ministerier og styrelser. Men vi prioriterer også, at der er tid og rum til at gå ind i de forhold og konkrete udfordringer, som optager jer lige nu. For at understøtte relevante og vedkommende drøftelser vil vi bede jer om at deltage i mini-survey inden første netværksmøde, så vi får et billede af, hvordan verden ser ud fra jeres udsigtspost og hvilke emner I synes det er interessant, at netværket beskæftiger sig med.

 

Formål med netværket

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på sundheds- og ældreområdet. Fokus er på udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale konsulents rolle i dét komplekse arbejde, mellem politik og praksis.

 

KL’s netværk for konsulenter på sundheds- og ældreområdet er en mulighed for at møde andre konsulenter på tværs af landet og erfaringsudveksle med engagerede konsulenter på sundheds- og ældreområdet.

 

Praktisk information om netværket for konsulenter på sundheds- og ældreområdet

De fire netværksmøder afvikles i 2020 og 2021. Netværksmøderne er fastlagt til følgende dage:

  • Den 19.-20. august 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle – kl. 12-12
  • Den 29. oktober 2020 i en værtskommune (øst) – halv dag
  • Den 11. februar 2021 i en værtskommune (vest) – halv dag
  • Den 22. april 2021 i KL-huset, København – hel dag

I forbindelse med de fire møder introducerer vi desuden et digitalt netværksforum (yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

 

Pris og tilmelding

Prisen for at deltage i netværkets fire møder er 8.995 kroner. Tilmeldingen er bindende, og det forventes, at du deltager i alle fire møder. Forplejning til alle møderne og overnatning i forbindelse med 12-til-12 mødet er inkluderet i prisen.

 

Der er begrænset antal pladser i netværket, da det er centralt for udbyttet af netværket, at der kan skabes et fortroligt rum for sparring og vidensdeling.

 

Netværket oprettes kun, hvis der er 20 tilmeldte deltagere.

 

Spørgsmål om netværket i øvrigt kan stilles til specialkonsulent Astrid Christine Jensen-Kanstrup, acj@kl.dk eller konsulent Catrine Granzow Holm, cagh@kl.dk.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - CAGH@kl.dk