Infranatur - Natur i byen

INFRANATUR – NATUR I BYEN

 

Kom til konference om fremtidens forvaltning af byernes og infrastrukturens oversete natur

 

Hvordan kan infrastruktur og biodiversitet kobles sammen?

Infrastruktur forbindes normalt med asfalt, stål og beton. Men nogle gange kan der opstå en spændende og artsrig natur på menneskeskabte anlæg.

 

Denne type natur kan spille en vigtig rolle i at sikre biodiversiteten. Miljøstyrelsen, Banedanmark og KL inviterer derfor forvaltere, planlæggere og naturmedarbejdere til en konferencen med fokus på den oversete natur på baneterræner, havne, byggetomter, lufthavne og i vejkanter. Steder, der nogle gange rummer en høj biodiversitet - men ikke altid. Hvor det ikke er tilfældet, kan man dog med enkle midler opnå en højere biodiversitet, hvis det tænkes ind i drift eller anlæg.

 

Konferencen vil byde på oplæg og fagligt fokuserede workshops, der formidler eksisterende erfaringer og nye muligheder. Og der vil være masser af plads til nye ideer og til at skabe netværk.

 

Der vil være fokus på spørgsmål som:

 

  • Hvordan hænger infrastruktur sammen med biodiversitet?
  • Hvordan styrker man den natur, der opstår på infrastrukturarealer?
  • Hvordan kan man tænke biodiversitet ind i anlæg, drift, renovering eller omdannelse af infrastruktur?

Tilmelding lukkes når konferencen har 225 tilmeldte.

 

Dato

Tirsdag den 30. april 2019 kl 9.30 til 17.00

 

Pris

Det er gratis at deltage

 

Sted

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

 

Tilmelding

Senest onsdag d. 10. april 2019

 

Rådgivere/tilrettelæggere

Habitats + Natur360 + Naturhistorisk Museum Aarhus

 

Arrangører

 

 

 

 

 

 

 

Konferencen udspringer af den politiske ”Aftale om naturpakke 2016”  om at prioritere en række konkrete indsatser til at styrke biodiversiteten. Projektet InfraNatur har styrket biodiversiteten på udvalgte danske banearealer. Se mere på https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/natur-i-byen/

 

Foto: Morten DD Hansen.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - otbt@kl.dk