Myndighed med Momentum – Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde

Når sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde halter, går det først og fremmest ud over de udsatte børn og unge, men kommunens økonomi og socialrådgivernes trivsel er også udsat. Myndighed med momentum handler om at udvikle en myndighedspraksis, der er præget af fremdrift og effektive arbejdsgange, men også at der skabes bevægelse og udvikling set fra et børneperspektiv.

 

KLK’s konference ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde” foregår den 23. januar 2018 i KL-Huset i København. Her retter vi netop blikket mod, hvordan målrettet ledelse, arbejdstilrettelæggelse og datadrevet styring kan give konkrete redskaber til at styrke og skabe flow i sagsbehandlingen.

 

Vi sætter bl.a. fokus på:

  • Hvordan en nærværende og vedholdende faglig ledelse kan styrke kontinuiteten og det fælles faglige afsæt blandt kommunernes myndighedssagsbehandlere. Det bidrager til at sikre fornuftig sagsfordeling, god systematik og sammenhæng i myndighedsarbejdet.
  • Hvordan man blandt myndighedssagsbehandlerne i kommunernes sagsbehandlerteams opnår en fælles faglig praksis og fokuseret tilgang i sagsarbejdet, som er baseret på fremdrift, virkning og høj kvalitet.
  • Hvordan inddragelse af data i styringen, organiseringen og i udviklingen af indsatser kan skabe flow i myndighedssagsbehandlingen.

Du kan se hele programmet her.

Det koster 2.450 kr. at deltage, og tilmelding er bindende. Tilmeld dig her eller via fanen tilmelding.